20 november 2019

Nationellt stöd ska föra Stockholms löneförhandlingar framåt

Nationellt stöd inkallat 

- ska hjälpa löneförhandlingarna framåt

 

Löner och arbetsmiljö var några ämnen som diskuterades när Stockholms fackliga träffades under tisdagen. Bland annat gav Stockholms förhandlingsansvariga en lägesbild av de pågående löneförhandling (RALS 2017-2020). Nu har s k nationellt stöd kallats in i syfte att föra förhandlingarna framåt.

Bild borttagen.
Stockholms förhandlingsansvariga Andreas Strand och Kjell Ahlin informerade om  pågående löneförhandlingar vid regionförbundsrådets sammanträde 19 november 2019 
 

"Nationellt stöd" innebär att parterna som enades om det nationella löneavtalet/direktivet (dvs arbetsgivarorganisationens part och arbetstagarorganisationens part) nu kallats in till förhandlingarna på regional nivå för att bidra med lösningar på liksom klargöranden av eventuella oenigheter. 

Baserat på nuvarande förhandlingsläge är sannolikheten låg för att Stockholms poliser får ny lön före jul. 

 
Arbetsmiljö, Polisförbundets varumärke och interna kultur var andra frågor som diskuterades när Stockholmsregionens förbundsråd sammanträdde under tisdagen på Södermalms polisstation.

 

Huvudskyddsombud (HSO) Roger Östergren beskrev aktuella frågor som t ex riskerna i arbetsmiljön på arbetsplatser där idag allt oftare "civilanställda" och "polisutbildade" löser polisuppdragen tillsammans i situationer och miljöer med risk för hot och våld. En fråga som Roger menade har seglat upp och idag är högaktuell.

 

- Näst efter "polisbristen" är denna fråga något som vi måste reda klarhet i så snart som möjligt, sa han. Roger beskrev även de fortsatta diskussionerna kring polisers vidareutbildning (POLKON) om vilka funktioner som ska ha 24 respektive 48 timmars utbildning m.m.  

Bild borttagen.
Jenny Engdahl Westbratt

 
Jenny Engdahl Westbratt
, kommunikationschef på Polisförbundet, berättade om Polisförbundets arbete med varumärke och interna kultur. 

 
Från den regionala stadgegruppen rapporterade Jan Bengtson om arbetet med den pågående översynen.

 

Robert Brindeby, HSO förbundsområde syd och en av kursledarna i den nationella kursledarpoolen, gav en beskrivning av kommande utbildningar för förtroendevalda. Under våren 2020 planeras en facklig grundutbildning (26-28 maj), en lokal introduktionskurs samt en utbildning för nya skyddsombud.

 

Anmäl dig till dessa utbildningar genom att logga in under Mina sidor på Polisförbundets hemsida och för att ta del av all information om kursen och det utbildningsmaterial som läggs upp i god tid innan kursstart.


Tina Gustafsson