6 september 2020

Akut polisbrist men 2021 ska trenden brytas - fler poliser till Stockholm

Akut polisbrist men 2021 ska trenden brytas i Stockholm 

Antalet poliser i Stockholm aug 2020 jämfört med 2015: 218 färre. Enbart i juli försvann 40 poliser från regionen, samtidigt som 41 nya civila anställdes. Under många år har "allt färre" utfört allt "mer" polisverksamhet medan "administrationen växt".  Prognosen i år är ett fortsatt tapp på poliser - innan det vänder 2021.


Bild borttagen.Efter sommaren 2020 har det från flera håll i regionen rapporteras om verksamheter som bedrivits med ett högt övertidsuttag (inte överallt). Under juli månad gjordes 6 098 övertidspass i region Stockholm. 

Poliser signalerar om utmatthet – allt fler orkar inte längre /eller vill/ jobba övertid. Heltidsuppdraget är tillräckligt. Man behöver sin vila - sin fritid - och avkoppling!

Verksamhet som bygger på övertid kan inte accepteras.
 

Även om öt-statistiken omfattar alla verksamheter i regionen kan personalstatistiken ge viss förklaring till verksamhetstrycket. (Not. statistiken visar tydligt att det är polisregionerna som bär övertidsberget, medan en försumbar övertid finns på olika "avdelningar" (hr, rätts-, kommunikation, ekonomi- m fl).


Idag 218 färre poliser i region Stockholm än 2015

Antalet poliser i region Stockholm per augusti 2020:
* minus 218 jmf med dec 2015 (- 40 jmf med juli)

 

Antalet civilanställda per augusti 2020:
* plus 877 jmf med dec 2015 (+ 41 jmf med juli)

 

Dessutom visar prognosen för 2020 på ett fortsatt tapp av poliser i region Stockholm (-83).

 

Trenden ska brytas 2021

Signalerna visar att Stockholm ska tilldelas fler nya poliser (dvs polisaspiranter) under nästa år, 2021.  

 

Hösten 2019 inleddes ett projekt med återanställning av poliser som lämnat yrket, det arbetet fortsätter*(uppdaterat).

 

Med rubriken "Hur många värdegrunder tål Sverige?" beskriver Anna Dahlberg i Expressen samtidens krav och en ständigt växande administrativ börda som en växande sjuka "där allt fler bestämmer hur jobbet ska utföras, men allt färre vill göra själva jobbet" – utvecklingen av att en växande administration – på produktionens/verksamhetens bekostnad.

 

"Hur många personer krävs det för att skruva i en glödlampa i Sverige? Rätt svar är fem: En person som skruvar i lampan, en jurist som ser till att lagen följs, en HR-anställd som har skrivit riktlinjerna för arbetsmiljöarbetet, en konsult som har hbtq-certifikat arbetet och en kommunikatör som kontrollerar mediabilden av skruvandet."

 

Skruvat liksom tänkvärt!


Tina Gustafsson