7 april 2020

"Fack- och skyddsorganisationerna gör oss till en bättre arbetsgivare"

"Fack- och skyddsorganisationerna
gör oss till en bättre arbetsgivare"

Robert Karlsson är biträdande regionpolischef i Stockholm sedan 1 januari 2020. Han kommer närmast från samma funktion i region Väst, Göteborg. När han 1992 började polishögskolan var det som en av de sista årskullarna som fick lön under polisutbildningen. Att han skulle bli hög chef inom polisen var en högst osannolik bild för de i hans närhet under uppväxten i Kortedala, en förort till Göteborg.
 

Blåljus träffar Robert mellan två möten och mitt i det 6 månaders kontrakt han har i Stockholm.  

 

Bild borttagen.På väg in i kontoret på gamla Polishuset på Kungsholmen pekar han på en tavla på sidebordet - "Tillsammans".

- Någon har ställt den där, ingen vill säga vem. De kallar mig "Robert tillsammans". Det är viktigt för mig, vi ska ju göra det här tillsammans." 
 

Under samtalet om hans uppdrag återkommer "tillsammans" men också "ledarskap" (som han brinner för), och de nationella metoderna – Fas- och Cylindermodellen.  

 

Mittemot hans kontor invigdes helt nyligen Operationscenter. Där viktas varje dag regionens lägesbild över oroshärdar "Vad och vart är den rödaste konflikten idag?"
Den grova brottsligheten är ett av Roberts ansvarsområden i Stockholm.

 

Som biträdande till regionpolischef Ulf Johansson ansvarar Robert för all operativ polisiär verksamhet dvs; grova brott (sprängningar, skjutningar, brott i nära relation), yttre verksamhet, utredning och lagföring (UL) samt stärkt lokal närvaro (lokalpolisen). Därtill: bemanningsfrågor, rekrytering, Rimfrost m.m. och beslutande gällande personalärenden efter föredragning i GSD.

 

Robert, välkommen. Hur var dina första veckor i Stockholm?

- Jag blev otroligt väl mottagen. *Ulf var på plats första veckan men reste bort på söndagen. På måndagen brakade det lös - sprängningen på Östermalm, mord, skjutningar, dråpförsök… Den värsta veckan vi har haft i Stockholm på flera år. Men det var också spännande att se hur en helt annan region fungerar. *(Ulf Johansson, regionpolischef)
 

Din inriktning mot de grovt kriminella?

Bild borttagen.
               Robert Karlsson Foto: Polisen

- Ta dom! Det behövs inte mer. Och hjälp till om dom vill hoppa av.

 

Skillnader i att bedriva polisverksamhet Göteborg – Stockholm?

- Oavsett vart man bor i landet fungerar alla människor på samma sätt. Det gäller också de grovt kriminella. En skillnad... det är att kriminaliteten i Stockholm har mer nationell och internationell karaktär. Det är också lättare att gömma sig bland många människor.

 

Hans första beslut i Stockholm var att anställa 50 nya analytiker. Ett beslut för att förstärka UL-verksamheten, både de grova brotten liksom "brotten på bredden" (mängdbrotten). Det handlar om t ex telefonanalytiker, geografisk analys och olika typer av brottsanalyser. Andra UL-åtgärder pågår för att få till bättre överlämningar, snabbare processer och rätt avvägningar (ledning och styrning). Just nu är fokuset på regionens jourverksamheter.

 

Går det åt rätt håll?

- Jag är helt övertygad att vi är på rätt väg, ser väldigt tydliga tecken på det. Förra veckan togs otroligt mycket vapen, pengar, narkotika m.m.… Vi träffar mitt i de röda konflikterna, sätter folk i finkan… dessutom levererar både bedrägeri och *BIN betydligt fler förundersökningsprotokoll. Långsiktigt är jag övertygad om vi kommer att få bra effekt mot den grovt organiserade brottsligheten. (*not. BIN är numera BIP, brott i parrelation)

 

- Det handlar om att göra det tillsammans och om att orka. Alla har för mycket att göra, belastningen är lika hög för alla. Så även om man upplever att man står i total brygga måste man släppa ifrån sig resurser och hjälpa till där man ligger risigast till. Och upptäcka hur stark man blir tillsammans.

 

Robert berättar om "Astrid"(hans fiktiva person som representerar skattebetalaren).

- Jag vill att "Astrid" ska kunna följa vår verksamhet under några månader och sen säga "Fasiken vad bra, det här är jag villig att fortsätta betala för".

 

Vad är ledarskap för dig?

- Vi skulle kunna prata i dagar om ledarskap... Om att bjuda in och få människor att göra egna upptäckter, ha förtroende och förståelse för verksamheten… Att lösa frågor så långt ut i verksamheten som möjligt. Till exempel ge lopo-chefen uppdrag som kommenderingschef (inte en hög polismästare) och sen säga "Vad behöver du? Vi skickar resurser…".
Kunskapen finns alltid närmast problemen, därför ska vi lägga mycket kraft hos dom som är längst ut i verksamheten. Jag tror att vi behöver satsa mer på ledarskap inom polisen.

 

Polisen har många verksamheter allt från it till ig… Har alla chefer samma förutsättningar att utöva ledarskap?

- Ja, om man har rätt utbildning och rätt inställning. Som ledare gäller det att hitta det "berömvärda" och det tror jag att alla kan göra. De som har det tuffaste uppdraget skulle jag säga är de direkta cheferna. De står mitt i verksamheten, närmast utförandet.

 

Vilken chefsnivå har du trivts bäst på och varför?

- Jag har trivs på alla nivåer, men de har olika fördelar och charm. Som direkt chef var jag nära kärnverksamhet på ett sätt som jag får anstränga mig för att vara idag. Samtidigt är det otroligt inspirerande med den närheten som jag nu har till politiken, lagstiftaren, riksnivån... Jag kan påverka polisverksamhet på bredden.

 

"Roligast" och "tråkigast" med att vara chef?

- Roligast: när kärnverksamheten skiner, när de lyckas. Jag har sagt "skicka sms till mig när ni lyckas" – och jag får meddelanden hela dagarna: "Vi har tagit två pistoler", bilder på beslag,"han fick 12 år"…".

Bild borttagen.
Bilden är arrangerad 

- Tråkigast: exempelvis att hålla tal på begravningar för kollegor liksom när någon av olika orsaker blivit olycklig, sjuk, fått alkoholproblem… Som beslutande i GSD tar jag arbetsrättsliga personalbeslut.

 

Stärkt lokal närvaro – hur är det med resurserna och mandatet där?

- I första hand handlar det om 1) ledarskap, 2) metodik och systematik, 3) resurser – de kommer när de kommer. Fortsätt jobba, kör, ha självförtroende, mod, våga, gör upptäckter, förbättra metoderna … Resurserna kommer senare, bara vi får pengarna …


 


För många flyttar runt - och för ofta

Den höga interna omsättningen av personal i Stockholm är ett problem.

- HR är nästan blockerade av att bara flytta runt så mycket personal när man istället behöver koncentrera sig på att få in ny personal. Rörligheten måste minska.

- Det är också ett sätt att bli en attraktivare arbetsgivare, att ledarskapsmässigt få ihop och bygga "sitt team". Det går inte med en för hög personalomsättning.

 

Du talar nu om medarbetare, men hur är det med rotationen i chefsfunktioner?

- Nu kan jag inte dom siffrorna, men det hänger ihop. Om kulturen är att "flytta runt och ofta" då hinner du aldrig bli tillräckligt stark, aldrig tillräckligt djup i dina kunskaper. Det är bara då vi blir starka.

 

Av 21 nya gruppchefer på ig-Norrmalm 2016 var 3 kvar hela förordnandet (4 år)

- Ja, men det går ju inte, så kan man inte ha det i längden.

 

Är du medlem i något fackförbund idag?

- Ja, Polisförbundet. Har alltid varit. Under några år, 2 kanske, var jag facklig ordförande för alla narkotikapoliser i Västra Götaland.

 

Minns du några av de frågorna som drevs då?

- Ja, det gör jag. Det var arbetstid och lön. Och så lön och arbetstid. Jag har en "verksamhetsplan" från 1960-talet; brottsligheten går upp, det är oroande, vi måste göra mer… Exakt samma frågor som i dag.

 

Din syn på de fackliga organisationerna?

- Om man orkar hålla många perspektiv på en fråga så blir det bättre beslut. Och jag skulle säga att de fackliga organisationerna och skyddsorganisationen gör oss till en bättre arbetsgivare.

- Mycket av mitt jobb går ut på att hitta – kanske inte det perfekta beslutet för det är nästan omöjligt … - men ett väl avvägt emot olika perspektiv. Jag pratade just med Kjelle (Kjell Ahlin ledamot polisfacket region Stockholm) om vad vi står inför nu. Och han gav mig perspektiv som förädlade diskussionen för mig.

 

Att Robert skulle sitta som hög chef inom polisen var en högst osannolik bild för de i hans närhet under uppväxten i Kortedala, en förort till Göteborg.

- Jag hade ganska stora, väldigt stora bekymmer under skolgången. Jag hade alldeles för mycket energi, svårt att koncentrera mig och var nog också lite sen i utvecklingen.

En dag sa gymnastikläraren "Du har ju lite bollkänsla ska du inte börja spela lite fotboll". Sen blev det fotboll på sommaren och handboll på vintern.

- Jag har idrotten att tacka för mycket. När jag började träna vara det första gången som jag över huvudtaget kunde sitta ner och läsa en läxa eller en bok ("Kanonerna på Navarone" i åk 8).

 

På fråga om han ska, vill, kan … fortsätta som chef i region Stockholm… tystnar den annars frispråkige Robert. Och det är klart – sådana frågor diskuteras endast i enskilda rum.
Vad vi sett så finns än ingen annons utlagd. Vi vet också att chefstillsättningar tar lång tid. Oavsett vad - så är det nog helt säkert att Robert kommer att följa sitt motto: Våga. Våga pröva. Våga pröva nytt!

 

Tina Gustafsson
 

Om Robert:

Ålder: 53

Bor: Hus i Göteborg. Där njuter jag oerhört. Just nu bor jag också i lägenhet i Stockholm.

Familj: Dotter 19 år, hon är väldigt viktig för mig. Jag försöker åka hem varje helg.

Gör helst på ledig tid: Gillar att vara utomhus, göra saker med händerna och att umgås med folk.

Ledarskap: Blev intresserad under militärtjänsten och sen har det bara fortsatt. Läser just nu Högre chef i staten.

Motto: Våga. Våga pröva. Våga pröva nytt!  

 

 

Snabbspolning av Roberts nu 25-åriga poliskarriär med start i Göteborg:

  • Polisskolan 1992-1994, Sörentorp
  • Radiobilspolis (ingripandepolis), Göteborg 1995
  • Under de följande 6 åren var han: narkotikaspanare, utredare, utredningschef dvs förundersökningsledare (ful)
  • 2001 tackade han ja till att bli chef för länspolismästarens sekretariat (ett uppdrag som många göteborgschefer innehaft och där man får visa, som Robert säger, " Duger han något till"). Hur han klarade uppdraget får utläsas av vad som sen hände:
  • Efter juridisk kandidatexamen;
  • Verksamhetsansvarig för länskriminalpolisen
  • Biträdande och sen chef för länsordningspolisen (operativa)
  • 2015 - chef för den regionala utredningsenheten (rue)
  • 2017 - biträdande regionpolischef, region Väst
  • 1 januari 2020 - biträdande regionpolischef, region Stockholm