22 april 2020

Polisförbundet och ST anmäler coronarisk till arbetsgivaren

Som bekant rekommenderas att den som har praktiska möjligheter ska undvika sociala närkontakter och om möjligt jobba hemifrån. Polismyndigheten har gjort sina egna tolkningar av vad detta innebär, och Polisförbundet har långt ifrån fått önskvärt gehör för sina synpunkter. För att skydda polisernas hälsa i största möjliga mån, har nu en anmälan lämnats till polismyndigheten enligt AML 6:6a.
Som bekant rekommenderas att den som har praktiska möjligheter ska undvika sociala närkontakter och om möjligt jobba hemifrån. Polismyndigheten har gjort sina egna tolkningar av vad detta innebär, och Polisförbundet har långt ifrån fått önskvärt gehör för sina synpunkter. För att skydda polisernas hälsa i största möjliga mån, har nu en anmälan lämnats till myndigheten enligt AML 6:6a.
 

Polismyndigheten låter inte anställda jobba hemma i tillräckligt stor utsträckning, dessutom är skyddsutrustningen bristfällig. Det tycker Polisförbundets skyddsorganisation, som i går lämnade in en begäran enligt 6:6a.

 

Polisförbundets och fackförbundet ST:s nationella huvudskyddsombud

 lämnade igår in en begäran om åtgärder kring möjligheten att jobba hemma och att skyddsutrustningen är bristfällig, rapporterar Polistidningen.

 

Skyddsombud kan göra en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider (med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§).

 

”Det generella är budskapet från polisledningen nationellt samt på regions- och avdelningsnivå att arbete ska ske på arbetsplatsen genom budskapet ”frisk på jobbet". Enligt skyddsorganisationen upplever chefer, på grund av budskapet, att det inte finns utrymme att låta folk jobba hemma, skriver Polistidningen som också tar upp att skyddsorganisationen kräver alternativ skyddsutrustning utöver skyddsmask.”

 

Huvudskyddsombudet i Region Stockholm, Roger Östergren är väl bekant med problematiken. -I vår region har det förekomit att närmaste cheferna fått besked att beslut om att låta poliser jobba hemifrån där möjlighet finns, ska fattas högre upp i organisationen, något som verkat som en broms för den möjligheten. Efter att det blivit bekant att Polisförbundets nationella huvudskyddsombud tillsammans med STs motsvarighet för civilanställda inom Polismyndigheten gjort 6:6a anmälan, har det dock skett en rättning i leden, avseende delegationen av arbetsmiljöansvaret.

 

Nu är det Rogers förhoppning att Polismyndigheten gör sitt för att hålla sina anställda så friska som det är möjligt. En del poliser måste så klart alltid vara fysiskt närvarande, men det finns även poliser som ingår i riskgrupperna för Covid-19...

 

Tommy Hansson