5 november 2020

Tre år efter #nödvärn

Polisförbundet har via Novus genomfört en undersökning om sexuella trakasserier och tystnadskultur på arbetsplatser i hela landet. 930 poliser i region Stockholm har svarat. 

Polisförbundet har via Novus genomfört en undersökning om sexuella trakasserier och tystnadskultur på arbetsplatser i hela landet. 930 poliser i region Stockholm har svarat. 

Polisförbundets undersökning visar att tre procent av de tillfrågade utsatts för sexuella trakasserier under en tolvmånadersperiod (sju procent av de kvinnliga).

- Det ser jag som mycket allvarligt. Ingen ska behöva har det så på sin arbetsplats – här måste nollvisionen gälla, säger Lena Nitz Polisförbundets ordförande.
Undersökningen visar också att var fjärde polis (27 procent) anser att det inte går att offentligt framföra kritiska uppfattningar utan att det får negativa konsekvenser. Resultate oroar.

- Det var länge sedan vi hade en tvisteförhandling med arbetsgivaren angående trakasserier eller diskriminering. Vår analys är att tystnadskulturen bidrar till att dessa fall inte anmäls och därför inte heller når oss, säger Lena Nitz. Läs mer om Novusundersökningen på Polisförbundets hemsida


Nedan redovisas svaren av två frågor regionvist uppdelade.
I region Stockholm har 930 intervjuer genomförts.

 
Fråga:
Har det de senaste 12 månaderna förekommit sexuella trakasserier på din arbetsplats (uppträdanden eller oönskade beteenden av sexuell natur som enligt den utsatte kränker dennes värdighet)?

Region Stockholm:

  • 13 procent - Ja, det förekommer (som jag tror/vet kränkt den utsatte)
  • 46 procent – Nej
  • 36 procent – Vet ej

Fråga: Går det att offentligt framföra kritiska uppfattningar på din avdelning/enhet utan att det får negativa konsekvenser? 

  • "Oftast"/"alltid" - 68 procent
  • "Sällan"/"aldrig" - 24 procent
  • "Vet ej" - 8 procent

Under bloggen #nödvärn samlades och publicerades en del av de vittnesmål som framkommit i den slutna facebook-gruppen för polisanställda. Materialet redovisades för dåvarande rikspolischef Dan Eliasson dec 2917.