Polistidningen
27 maj 2021

1212 till poliser till Stockholm till 2025?

1212 till poliser till Stockholm till 2025?

Målsättningen att bli 26200 poliser innan utgången av 2024, lever ännu. Men det kräver att vi kan bli drygt 5000 fler poliser på de tre åren till dess. Polismyndigheten har gjort en skiss på hur alla dessa poliser kan fördelas, vilket Polistidningen berättar om i detalj. Beslut kommer att tas av Rikspolischefen senare, så det återstår att se om det blir några justeringar av siffrorna.

PT presenterar en tabell, där det ska bli ytterligare 5052 poliser i hela Sverige. Av denna förstärkning, kommer ett mindre antal (88 eller 5% ökning) att få jobba på Nationella Avdelningarna. De olika regionerna får mellan 24 och 30% förstärkning. För hela Sveriges poliskår, innebär det en förstärkning på 24% i snitt.

Siffrorna innebär för region Stockholm en förstärkning på 24% vilket ger 1212 fler poliser. En inte föraktlig förstärkning. Hela intentionen med polissatsningen är att stärka den lokala närvaron och få fler poliser närmre medborgarna. Det har uttryckts både från Polismyndigheten och regeringen. Förväntningarna är att den absolut största delen av ökningen ska ske så långt ut i lokalpolisområdena som möjligt, säger Oscar Lundin, analytiker på HR-avdelningen till Polistidningen.   

Blåljus hoppas förstås att siffrorna och matematiken håller. Det förutsätter så klart, med alla vakanser på polisutbildningarna, att polismyndigheten på riktigt gör sitt yttersta för att vara en attraktiv arbetsgivare, som kan behålla sina erfarna poliser. De kommer att behövas för att skola in alla nyutbildade konstaplar i den polisiära verkligheten.