poliser blåljus
15 december 2021

180 extra polisresurser till Stockholm

180 extra polisresurser till Stockholm

180 resurser i form av bland annat utredare, analytiker, ingripandepoliser och tekniker, kommer från den 17 januari 2022 och sex månader framöver. Redan sedan tidigare har viss förstärkning av huvudstadens polis inletts. Men det har inte räckt till.

En förklaring kan så klart vara att till skillnad från övriga polissverige, har poliserna i Stockholm inte blivit fler jämfört med innan satsningen på polisens tillväxt inleddes 2016-17.

– Genom beslutet om en tillfällig förflyttning av polisanställda till Stockholm höjer vi vår förmåga att bryta den pågående våldsspiralen när det gäller skjutvapenvåld i Stockholm. Som läget ser ut nu kommer vi att göra en kraftsamling i framförallt Järva och Huddinge. Målet på sikt är att minska antalet utsatta områden och kriminella nätverk i regionen. säger Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm.

Han fortsätter med att hälsa alla kollegor välkomna till Stockholm från hela Sverige.

Blåljus förenar oss med Löfving i välkomnandet. Vid behov av fackligt stöd, finns kontaktuppgifter här på Blåljus. Vi påminner om, att under närmare ett år, med start för två år sedan, förstärkte Bland annat just Stockholm andra delar av landet, främst Malmö, i satsningen Rimfrost. Modus Operandi var att flytta poliser från områden som hade polisbrist, till områden där den polisiära situationen var ännu värre.

Och, det är inte billigt att skicka poliser land och rike runt. Boenden med rimlig standard måste ordnas, traktamenten, utrustning, arbetsplatser, fordon, hemresor och annat gör operationerna dyrbara. Tänk om dessa pengar satsats på de befintliga poliserna i regionen i ett tidigare skede...

Kanske har den senaste utvecklingen av skjutvapenvåldet i region Stockholm med dessa satsningar att göra, där poliser fattas, dansar brottsligheten fram ur hörnen. Nu är det främst Järva och Huddinge som ska förstärkas, enligt Polisens pressmeddelande. De områdena har redan prioriterats inom regionen, så att ungefär alla andra områden i regionen blivit ännu mer utglesade på poliser.

Så frågan är närmast, var kommande års polissatsningar kommer att vara nödvändiga. Å andra sidan blir vi ju trots allt fler poliser, även i Stockholm framöver. Om poliserna har råd att bo kvar.

Men det finns en oro för att inte ens alla nya poliser ska räcka till målet om fler poliser till 2024, givet att polisutbildningarnas platser gapar tomma. I ytterligare ett pressmeddelande från Polisen, beskrivs att 643 godkända polisstudenter preliminärt antagits till vårterminen. Men alla dyker aldrig upp till terminsstart. Och det finns plats (och behov!) för 1020!

Totalt har vakanserna de senaste åren inneburit att tusentals poliser som hade behövts saknas.Och ingenstans märks det så väl som i region Stockholm.

Avslutningen i pressmeddelandet ovan, citerar vi på Blåljus mer än gärna!

För att fortsätta vara en arbetsplats där medarbetare trivs och kan utvecklas arbetar polisen vidare med att uppvärdera polisyrket och att förbättra arbetsvillkoren inom bland annat områdena arbetsmiljö, säkerhet och karriär- och utvecklingsvägar.

Sanna ord. Som vi dock tycker oss ha hört ganska länge nu. Men ännu har ansträngningarna i den riktningen varit otillräckliga, och ibland kontraproduktiva. Vilket vi beklagar!