Roger Östergren hso huvudskyddsombud samordnare
22 september 2021

Aktuellt hösten 2021: arbete i riskmiljöer och distansarbete

Aktuellt hösten 2021: arbete i riskmiljöer och "distansarbete

Höstens mest prioriterade arbetsmiljöfrågor enligt en sammanfattning av Roger Östergren, samordnande huvudskyddsombud Polisförbundet region Stockholm:

 1. Riskbedömning av civilas uppdrag 
  I början på oktober genomförs en nationell riskbedömning med koppling till hot och våld och civilas förutsättningar att genomföra vissa arbetsuppgifter, en fråga som varit aktuell sedan flera år. Ett av de krav som skyddsorganisationen ställt är att en nationell riskbedömning (med handlingsplan) genomförs i syfte att

  1) identifiera olika arbetsuppgifter där det föreligger risker med påtaglig fara för våld eller hot om våld liksom att riskbedömningen
  2) ska innefatta de arbetsuppgifter som utförs av civila utan biträde av polis eller där civila och poliser är satta att gemensamt utföra en arbetsuppgift. 

  Skyddsorganisationen i region Stockholm har valt att påbörja detta arbete innan det nationella arbetet startat -  Det övergripande syftet med detta arbete är framtida tydliga direktiv om vad som gäller vilka arbetsuppgifter civila kan genomföra och vilka förutsättningar som krävs.
 2. ”Distansarbete” ersätter hemarbete 
  Under hela pandemin har skyddsorganisationen drivit frågan kring hemarbete. Efter den 30 september 2021 förändras riktlinjerna/rekommendationer gällande hemarbete för att övergå till nya rekommendationer gällande distansarbete.

  Den nya riktlinjen, beräknas vara klar under oktober månad, anger att distansarbete kan genomföras 1-2 dagar per vecka men det ska betonas att det handlar om en överenskommelse mellan chef och medarbetare om när och i vilken utsträckning "distansarbete" är lämpligt/kan utföras.