PF Kampanj sjuk diagnosförsäkring 2021
28 oktober 2021

Är du rätt försäkrad om du blir sjuk?

Är du rätt försäkrad om du blir sjuk?

En längre sjukfrånvaro kan betyda ekonomiska påfrestningar för dig och din familj, då din inkomst sjunker under den tid du är sjukskriven. Polisförbundets Försäkring genomför just nu en kampanj gällande Sjuk- och diagnosförsäkring som bl a stärker din inkomst om du skulle bli långtidssjukskriven i mer än tre månader. 

Under en kampanjperiod som sträcker sig fram till den 30 november erbjuds du som i dagsläget är

  • arbetsför och 
  • under 60 år
  • som redan har tecknat denna försäkring

en möjlighet att höja din Sjuk- och diagnosförsäkring till närmast högre nivå – mot lägre hälsokrav än normalt.

På Polisförbundets Försäkrings webbplats får du en överblick över vad som ingår i medlemsavgiften samt hur du är försäkrad i dagsläget.

Du kan förstås också ansökan digitalt.

Alla medlemmar som omfattas av kampanjen kommer de närmaste dagarna att få ett brev där det framgår vilken försäkringsnivå de ha idag och vilken försäkring de har möjlighet att teckna.

*Polisförbundet Försäkring är det samlade begreppet för alla försäkringar som erbjuds Polisförbundets medlemmar.