Vaccinspruta
5 maj 2021

Är (vissa) Poliser en riskgrupp för Covid19?

Är (vissa) Poliser en riskgrupp för Covid19?

Aftonbladet skrev en artikel häromdagen, där tidningen observerade att poliser i region Stockholm erbjudits att bli vaccinerade mot Covid, med doser som på grund av bristande beläggning blivit överflödiga och därför riskerade att kasseras. Möjligen var tanken att någon skulle tycka att detta var orättvist, men åtminstone i sociala media uppskattades prioriteringen. Tidningens uppgifter att chefer hos såväl vaccinatören som polismyndigheten sedan reagerat och krävt att inga fler doser fick ges till polismän väckte däremot irriterade frågor.

I en uppföljande artikel, som ligger bakom betalvägg, skriver tidningen att polisens coronagrupp förbjudit tjänstgörande personal från att ta emot restdoser.

Tidningen berättar att det har väckt frustration hos många i poliskåren.

"De sitter inne i värmen och tar det här beslutet medan vi är ute på gatorna och riskerar att smittas", säger en polis till Aftonbladet.

Polisens nationella kommenderingschef för coronahantering menar dock att det finns mycket tanke bakom beslutet. Han bestrider att vacciner riskerar att kastas om vården inte kan ringa in poliser på kort varsel. Dessutom uttalar han farhågor om polisens bemanning, just om poliser skulle få coronavaccin:

"Det är ytterst olämpligt om ett polislag ligger utslaget på samma dag på grund av biverkningar från vaccinet. Det handlar om arbetsplaneringsskäl. Det är viktigt att alla inte åker iväg på en gång."

Expressen följer upp nyheten, och har talat med en presschef på KRY, som berättar för tidningen:

"Det har blivit fel, men det gjordes med gott hjärta och goda intentioner."

Enligt tidningen handlar det om 17 poliser i Rinkeby, som fått vaccinet, samt ett tjog sjöpoliser som vaccinerats av KRY i Nacka. Nu har ledningen i KRY noterat att detta strider mot sjukvårdsregionens prioritetsordning och gått ut med information för att hindra upprepning. Det är oklart om de anställda som prioriterat poliserna kommer att få någon påföljd...

En polis skriver på Twitter: "Sverige: Vi har ordentlig polisbrist som förvärrats kraftigt av Corona.

Också Sverige: Poliser under 60 stoppas från vaccination med redan upptinade doser som annars ska slängas."

Åklagare Paulina Brandberg tweet: "Finns det på allvar någon som tycker att det är bättre att vaccin slängs än att det ges till poliser (eller andra personer med samhällsviktiga funktioner)?"

David Bergman, Officer i armén & doktor i psykologi tweet: "Att bestraffa de som tar berömvärda initiativ för att det var byråkratiskt fel är tyvärr den snabbaste vägen att skapa ineffektiva organisationer med beslutsrädda chefer och medarbetare. Att undvika att göra fel blir viktigare än att göra rätt."

Blåljus noterar att det diskuterats friskt hur utsatta grupper, som hemlösa, "papperslösa" och folk i andra utsatta miljöer ska prioriteras för vaccinering. En grupp som varit särskilt utsatta för Covid är även boende just kring Rinkeby. När poliser i yttre tjänst tvingas ingripa mer handfast mot någon i dessa utsatta grupper, vilket dessvärre förekommer, riskerar dessa poliser så klart att oskyddade exponeras för smittan. Det innebär förstås även en risk för de som polisen efter eventuell smitta umgås med eller ingriper mot. (precis som när smittan spreds inom äldrevården)

Mot den bakgrunden vore det för oss en självklarhet att vården och Polismyndigheten samverkade för att skydda och prioritera även poliserna, särskilt dem i yttre tjänst.

Uppdatering:

Även Polisförbundets Nationella Huvudskyddsombud, Patrik Danielsson, har regerat på skriverierna. Han har skrivit bland annat till skyddsorganisationen, och det handlar om klarspråk!

"Jag läser i Aftonbladet att ”polisens coronagrupp” har förbjudit poliser att ta överblivna doser av vaccin. Är detta något som har fattats beslut om? Vad är det för ett mail som har gått ut till polisanställda? När jag läser i artikeln så hänvisas till tidigare direktiv men de handlade om att gå före i kön och ta någon annans plats från riskgrupper i inledningen av vaccinationsperioden.

Att ”förbjuda” poliserna att efter erbjudande från sjukvården ta överbliven vaccin som annars skulle ha kasserats, där de inte går förbi någon i kön, är inte annat än huvudlöst! Vi har själva inom denna grupp diskuterat att vi från båda sidor har velat att poliser ska prioriteras, att vi själva skulle kunna vaccinera personalen via FH och planering för att alla inte gör det samtidigt.  I november 2020 så antecknade jag att prio 1 för vaccin är yttre tjänst pga verksamhetskritiska. Finns fler anteckningar om detta!

Jag kan inte se det som något annat än att Polismyndigheten är rädd för dålig publicitet! Ni har nu verkligen lyckats att reta upp personalen till bristningsgränsen! Att de som är satta att skydda andra inte kan få skydd när de erbjuds av sjukvården, ja förklara detta för dem på ett pedagogiskt sätt!

Detta kommer jag att ta upp på fredagens möte!"

Vi har talat med Huvudskyddsombudet i Region Stockholm, Roger Östergren, som helt ställer sig bakom det nationella huvudskyddsombudets inställning.

Blåljus tackar för tydligheten!