Brå rapport narkotikamarknader 2021:10
2 september 2021

Brå: Narkotikamarknaden har professionaliserats

Brå: Narkotikamarknaden har professionaliserats

Narkotikamarknaden har förändrats och genomgått en professionalisering, bland annat genom nya strukturer för smuggling, monopol på vissa försäljningsplatser och en ökad tillgänglighet för köpare. Det visar en ny studie som Brå publicerar idag. 

Brås studie visar bl a

  • att narkotikasmugglingen förenklats genom att svenska kriminella etablerat sig som organisatörer i centrala transitländer vilket innebär att fler kriminella aktörer än tidigare nu har möjlighet att importera narkotika till Sverige.

– I och med att fler kan beställa direkt från organisatörerna i transitländerna kan fler kriminella nätverk även hålla i hela distributionskedjan själva – från smuggling till försäljning, säger Anna Jonsson, utredare på Brå.

  • att platser i vissa bostadsområden blivit centrala för narkotika­försäljning och distribution. Platserna har en både praktisk och symbolisk betydelse för narkotikahandeln, genom att det kriminella nätverk som kontrollerar en viss plats kan styra över själva rätten att sälja narkotika där. Ett nätverk med stort skrämselkapital kan också hantera narkotika relativt öppet i området och förvara narkotikan på en lättillgänglig plats, utan risk för rån eller att allmänheten larmar polisen. Det innebär också att det blir lättare att ta in och hantera stora partier narkotika.

Det som är mest framträdande i vårt material är snarare olika typer av samarbeten mellan individer, grupper och nätverk

– Konkurrensen om platser leder till högre konfliktnivåer i den kriminella miljön. Vi kan också se att nätverk i storstäderna växer genom att starta verksamheter på andra platser i Sverige. Samtidigt är det viktigt att inte bara betrakta narkotikamarknaden som präglad av våld och konflikt. Det som är mest framträdande i vårt material är snarare olika typer av samarbeten mellan individer, grupper och nätverk, säger Katharina Tollin, utredare på Brå.

  • att narkotikan blivit mer lättillgänglig för köparna. Sociala medier, chattappar och internetsförsäljning underlättar för köpare att komma i kontakt med säljare. Serviceinriktade leveransmetoder möjliggör för fler att köpa narkotika utan att upptäckas av rättsväsendet.

– Internetförsäljningen av narkotika växer. Men den utgör fortfarande en relativt liten andel av den totala narkotikamarknaden i Sverige. Den ligger någonstans i spannet mellan 3 och 14 procent, säger Li Hammar, utredare på Brå.

Läs hela rapporten Narkotikamarknader. En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare (2021:10) - finns att ladda ner på www.bra.se.