12 april 2021

Dom för Blåljussabotage i Tyresö

Dom blåljussabotage i Tyresö

I april dömdes en man i 50-årsåldern för Blåljussabotage i samband med att ambulans skulle hjälpa en kvinna i ett akut vårdärende i centrala Tyresö i januari 2021.

Bakgrund: Mannen var i sällskap med en kvinna som kom att behöva akut vård. Ambulans kom till platsen för att hjälpa kvinnan. Mannen kom att bli utåtagerande och hotfull och inuti ambulansen ombads mannen att lämna platsen men började istället rycka i ambulansens dörrar ... Situationen utvecklades och blev hotfull.

Tingsrätten ansåg att mannens handlingar, under ett pågående akut sjukvårdsärende, stört ambulanspersonalens arbete samt påverkat verksamheten och dömde mannen för blåljussabotage (och en händelse gällande skadegörelse några månader tidigare).

Direkt avgörande i ärendet är att ambulanspersonalen larmade polis direkt, och att polisen som kom till platsen påbörjade utredningsåtgärder direkt.

På Intrapolis säger Ola Åkesson, kommunpolis i Tyresö:

– Det är angeläget att skapa förståelse för hur viktigt det är att inte störa och försvåra polisens och räddningstjänstens arbete på fältet i akuta situationer. Rent konkret innebär det att både polis- och räddningsverksamhet kan bli fördröjd om man hindrar eller försvårar för oss genom att utsätta personal för våld eller skada fordon.