24 maj 2021

Dyster statistik med polisbil - men nu...

Dyster statistik med polisbil - men nu ses säkerheten över

Tre döda och totalt drygt 450 mycket allvarligt skadade – är den dystra statistiken över poliser som avlidit/skadats mycket allvarligt på sin arbetsplats – dvs polisbilen, de senaste åren.

Statistiken är framtagen av Kammarkollegiet och avser åren 2015-2020*.

- Det är på tok för många och allvarliga skador kopplade till trafik och polisbilen, säger Göran Bolinder. Han leder nu arbetet med att se över Polisens interna trafiksäkerhetsarbete.

- Ingen annan av våra arbetsplatser eller verksamheter har så många och så allvarliga skador som de som uppstår med en polisbil.

Göran menar också att synen på TRAFIK måste få större uppmärksamhet eftersom risken för mycket allvarliga skador på både poliser liksom medtrafikanter är mycket stor när en olycka inträffar.

260 personskador mellan 2019-2020
Kammarkollegiets statistik över personskador** under åren 2019/2020 redovisar totalt 260 personskador. Hälften av dessa (129 st) är skador på halsrygg/ländrygg (inkl whiplash).

De tillbud och skador som anmälts via polisens eget rapporteringssystem (Lisa) som inte har föranlett några ersättningsanspråk, ingår inte i Kammarkollegiets statistik.

30 procent fler "prejningar" 2020
Det underlag som tagits fram i samband med den nu pågående översynen av polisens trafikstrategi visar bland annat att antalet skador/prejningar med polisbil ökat med 30 procent mellan 2019 till 2020 (från 285 till 392, +107).

Göran Bolinder menar att det ökade antalet prejningar med polisbil till stora delar är en spegel av

Bild
Göran Bolinder Bild: Polisen
Göran Bolinder. Bild: Polisen

samhället idag, och visar vilket våld poliser behöver använda för att stoppa kriminella i trafiken.

- Det finns många naturliga förklaringar till den statistiken, som exempelvis att färre bilförare idag stannar på polismans tecken, och då är prejning ett verktyg för att få stopp på bilen. Vi ska och måste använda bilen som ett verktyg i vårt uppdrag.

- Det är samtidigt det kanske farligaste vi kan göra, för såväl oss poliser som för tredje man, säger han.

Göran om polis-skrönor om unga poliser och bilkörning
"Unga poliser krockar mest…"
- Stämmer till viss del, men det är inte de "nyaste poliserna" som krockar, oftare handlar det om poliser som har några års tjänst. En olyckstyp som också har ökat är plåtskador i våra garage och krockar i samband med att man ska parkera. De föranleder i regel inga personskador men leder till att vi får stillestånd på våra bilar, stora kostnader och en försämrad arbetsmiljö  för de som måste nyttja reservfordon.

"Unga poliserna har ingen körvana …"
- Det stämmer nog till viss del. Många nya poliser tar körkort för att det krävs för att bli polis, men kör väldigt lite privat, bara i tjänsten.  

Arbetsgruppen som jobbar med översynen träffades första gången 15 april, i den ingår bl.a. representanter från utbildningsenheten PNF, hr/arbetsmiljö, ekonomiavdelningen rättsavdelningen, Polisförbundet (skyddsorganisation).
Målet är att presentera ett underlag med förslag om åtgärder efter sommaren 2021.

*Statistiken 2015-2020 gällande mycket allvarligt skadade/avlidna med polisbil avser poliser, inte medtrafikanter.

** Med allvarligt skadad menas mer än 1 dags sjukskrivning.