Polisförbundet försäkring
19 november 2021

Erbjudande för dig under 60

Erbjudande för dig under 60

Fram till 30 november kan medlemmar som redan har den frivilliga Sjuk-och diagnosförsäkringen teckna högre belopp mot lägre hälsokrav än normalt. Erbjudandet gäller aktiva medlemmar under 60 år.
 

En längre sjukfrånvaro kan betyda ekonomiska påfrestningar för dig och din familj, då din inkomst sjunker under den tid du är sjukskriven.

Polisförbundets Sjuk- och diagnosförsäkring stärker din inkomst om du skulle bli långtidssjukskriven i mer än tre månader. Försäkringen innehåller dessutom ett engångsbelopp (prisbasbeloppet 47 600 kr) om du skulle drabbas av en av de diagnoser som ingår i försäkringen. 

Normalt sett krävs att en hälsodeklaration som ska godkännas när du ansöker om höjning av försäkringen.

Under denna kampanjperiod räcker det att du är fullt arbetsför (se definition på ansökningsblanketten).