Polisförbundet försäkring
1 april 2021

Extra skydd vid längre sjukfrånvaro

Extra skydd vid längre sjukfrånvaro

Som medlem i Polisförbundet ingår en sjukförsäkring som ger en inkomstförstärkning vid sjukskrivningens dagar 31 till 90. Under en tidsbegränsad kampanj erbjuder nu Polisförbundet Försäkring möjligheten att teckna ett extra inkomstskydd vid långtidssjukskrivning, dvs från dag 91.

Erbjudandet riktar sig till de som ännu inte fyllt 60 år. Vid minst 25 procent sjukskrivning kan försäkringen innebära upp till 1 500kr/månad (skattefritt) under tre år.

Ansökan ska vara inskickad senast den 30 april 2021:

Ett axplock ur Polisförbundet Försäkrings kampanjerbjudande i kampanj-brevet:

*Teckna Sjuk- och diagnosförsäkringens nivå 1 500 kr/månad kostnadsfritt fram till 30 juni, därefter betalas ordinarie månadspremie (ersättningen är skattefri och utbetalas under maximalt 3 år).

*Normalt sett krävs en hälsodeklaration som ska godkännas vid ansökan om försäkringen men under kampanjperioden räcker det att du är fullt arbetsför.