Lena Nitz bloggar
8 september 2021

Fler vanliga poliser borde tjäna över 50 000 kr

Fler vanliga poliser borde tjäna över 50 000 kr

Det skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz i en debattartikel på Expressen idag.

Nedan text är saxat ur debattartikeln

"- Att polisyrket väljs bort har vi som samhälle inte råd med. Inte heller har vi råd med att duktiga och erfarna poliser lämnar yrket i förtid. Skickligt arbete borde leda till en lönekarriär där fler vanliga poliser tjänar över 50 000 kronor. Det handlar om allas vår trygghet", skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz och fortsätter.

"Förhandlingarna i en av Sveriges viktigaste avtalsrörelser pågår för fullt. Polisers löner och villkor är fortfarande alldeles för dåliga i relation till den breda kompetens kåren har och det ansvar och de risker vi tar. Uppvärderingen av polisyrket måste fortsätta och lönerna höjas rejält om vi ska ta oss ur den polisbrist som är kännbar för så många i vårt samhälle. "

"Samtidigt med våra förhandlingar pågår det budgetarbete i Regeringskansliet som lägger grunden för vilka förutsättningarna blir för en fortsatt uppvärdering av polisyrket. Här är det viktigt att man förstår vikten av fortsatta satsningar på poliskåren för att få bukt med den gängkriminalitet som bitit sig fast i vårt samhälle och den utbredda otrygghet som följer i dess spår." 

Polislönerna ligger flera tusen kronor under den statliga medelgrundlönen – efter att vid 2000-talets början ha legat nästan 2 000 kronor över. Tappet är helt orimligt.

Läs hela debattartikeln - länk