17 september 2021

Förhandlingar pågår/ Stockholm: "Not good enough"

Förhandlingar pågår...
Stockholm: "Not good enough"

Polisens viktigaste avtalsrörelse är igång! Den handlar om en uppvärdering av hela polisyrket. Här bloggar förhandlingschef Niklas Simson om Polismyndighetens svar gällande de yrkanden som lämnats. "Arbetsgivaren måste bli lyhörd inför stämningarna i kåren och förstå att splittring inte är vägen fram." Andreas Strand, som är Stockholms förhandlingsansvarige, är enig med Niklas analys.

Andreas Strand:

- Vår uppfattning är att Polismyndighetens yrkanden inte kan utgöra en utgångspunkt för fortsatta förhandlingar. Det är något som vi har diskuterat och har stöd för hos våra fackliga i hela region Stockholm.

Andreas Strand betonar särskilt: "Om arbetsgivaren inte förstår vilka förväntningar som finns bland de poliser som arbetsgivaren uteslöt i sin senaste satsning i december 2020 - så kommer det att få stora konsekvenser för verksamheten".

- Polismyndigheten måste ge regionerna möjligheten att själva korrigera lönebilden utifrån regionernas ensidiga beslut i december 2020 där Stockholmsatsningen träffade minst antal poliser.

-Till slut kan man ställa sig frågan om Polismyndigheten glömt bort "behålla-perspektivet" som rikspolischefen bland annat nämner i förordet till sitt budgetunderlag till regeringen för perioden 2021 - 2023.


Länk till Niklas Simsons blogg 17 september 2021

"Sommaren är slut – dags för arbetsgivaren att vakna och bli lyhörd"

"Sommaren passerade som vanligt snabbt och nu är arbetet för de flesta av oss i full gång. Vad som däremot inte har gått snabbt är Polismyndighetens tempo i avtalsrörelsen. Men nu är det dags för dem att vakna till den verklighet och stämning som råder bland Sveriges poliser.

Den 3 december förra året skrev jag här att vi stod i startgroparna för att komma i gång med förhandlingarna. Vi på förbundet skulle utvärdera konsekvenserna av arbetsgivarens ensidiga lönesättningar och sen var vi redo att växla yrkanden. Men allt blev fördröjt.

När yrkandena sedan skulle växlas kom arbetsgivaren tomhänt. Ytterligare veckor löpte och när deras yrkanden slutligen presenterades var man dåligt förberedd. Våra frågor kunde inte besvaras. Vi tvingades återigen att avvakta.

Så nu, många månader försenade, drar förhandlingarna i gång på allvar. Arbetsgivaren har skaffat sig mandat att förhandla så att vi kan komma vidare. Men nu är frustrationen i våra egna led mycket stor. Utöver fördröjningen har den ensidiga lönesättningen skapat missnöje och splittring inom kåren. En usel hantering av de extra pengar som politikerna beslutade om för särskilda satsningar på just polislönerna – pengar som tillkom tack vare Polisförbundets ihärdiga opinionsarbete på alla nivåer i förbundet, har rivit upp stämningarna. Vi stängdes ute från arbetet med fördelningen som resulterade i att vissa fick mycket medan andra inte fick något, trots att de extra pengarna skulle gå till att uppvärdera polisyrket, inte bara till några funktioner.

Frustration visar ändå att våra yrkanden ligger rätt – förbundet är enat om att de tidigare misstagen måste repareras. De som blev utan förra gången ska inte bli det nu. Och de grupper som stod utanför måste nu kompenseras.

Arbetsgivaren måste bli lyhörd inför stämningarna i kåren och förstå att splittring inte är vägen fram. Hur ska man annars kunna växa och skapa den poliskår som hela samhället nu väntar på.

Text: Niklas Simson, förhandlingschef"


Blåljus: I fjol, dvs dec 2020, riktade arbetsgivaren denna extrasatsning (M/Kd-pengar = 360 miljoner) till vissa grupper - satsningen landade företrädelsevis på poliser i ingripandeverksamheten, utredare på jour- och vissa utredare på lokalpolisområdena.
Något som skapade stor frustration hos de dryga 60 procenten av de poliserna som inte fick del av arbetsgivarens lönesatsning om 2 915 kronor.

Om arbetsgivaren också i år, dvs 2021, satsar på samma grupper kommer det att skicka signaler till övriga poliser om att det inte går att göra en likvärdig lönekarriär inom polisen - ett uppdrag som trots allt bygger på ett LAGARBETE.

Vilken slutsats dessa poliser kommer att göra, om de återigen "osynliggörs", oroar oss inom Polisförbundet.

Detta borde även oroa våra politiker... - liksom Polismyndigheten.