Brå Brottsförebyggande rådet logo
12 oktober 2021

Förtroendet för polisen ökar – igen!

Förtroendet för polisen ökar – igen!

För femte året i rad ökar allmänhetens förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete. Det visar Brås nationella trygghetsundersökning NTU 2021 som publicerades idag. Kvinnors förtroende för polisen är högre jämfört med männens. I undersökningen deltog 74 000 personer mellan 16-84 år.

NTU 2021 uppger att 58 procent av de tillfrågade har förtroende för polisen (62 procent av kvinnorna och 53 procent av männen). År 2017 låg förtroendet för polisen på 42 procent.

Minskning av brott mot person under 2020
Undersökningen, som bygger på enkätsvar där deltagarna själva uppger om de utsatts för brott, visar en minskning av brott mot enskilda personer exempelvis personrån, fickstöld, misshandel på allmän plats. 20,2 procent uppgav att de under 2020 utsatts för brott mot person, jämfört med 22,6 procent 2019.

Citat från Brå hemsida under rubriken "Brottsutsattas kontakter med rättsväsendet":
Vad beträffar olika delar av polisens arbete är de brottsutsatta mest nöjda med polisens bemötande och tillgänglighet (53 respektive 50 %), men mindre nöjda med informationen om ärendet och med polisens effektivitet (34 respektive 20 %).
Andelen nöjda är större när händelsen inte har innehållit hot eller våld, sett till informationen om ärendet och polisens tillgänglighet.
När det gäller frågan om polisens effektivitet är andelen nöjda större när brottet har innehållit hot eller våld. 

Nästan samtliga brottstyper som mäts i NTU har minskat. Däremot har försäljningsbedrägerier ökat till 5,5 procent 2020 jämfört med 5,1 procent 2019.

Läs mer om NTU 2021 på Brås hemsida