polis
16 november 2021

Fortsatt satsning på höjda polislöner

Fortsatta satsningar på höjda polislöner 2022 - 2024

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har enats om ett gemensamt budgetalternativ, ett motförslag till regeringens budget. Blåljus presenterar här den del av satsningen som gäller ”Upprätta lag och ordning” som bland annat innehåller en riktad satsning på höjda polislöner och för att möjliggöra fler poliser i yttre tjänst både 2022, 2023 och 2024.

Förslaget från M, SD och KD fokuserar ”på att påbörja arbetet med att få ordning på de mest akuta samhällsproblemen”. ”En satsning på reformer för ökad trygghet och för att fler ska få ett arbete”, ett antal satsningar som är utöver de i budgetpropositionen för 2022. De listade satsningarna är utöver de i budgetpropositionen för 2022.

[Liberalerna har ingått ingått i diskussionerna men har på grund av förslagen om sänkt drivmedelsskatt valt att inte stå bakom förslaget i sin helhet.]

Blåljus presenterar här innehållet i den del av satsningen som gäller ”Upprätta lag och ordning”
Läs hela pressmeddelandet här.

Upprätta lag och ordning

Den grova organiserade brottsligheten kopplar ett allt hårdare grepp om det svenska samhället. Statistik från BRÅ visar att Sverige ligger i Europatoppen gällande dödligt skjutvapenvåld. En grundförutsättning för att vända den utvecklingen är att tilltron till samhället och till demokratin är stark. Medborgarnas fri- och rättigheter ska skyddas och stärkas, liksom domstolarnas oberoende.

  • 400 miljoner kronor tillförs för riktad satsning på höjda polislöner och för att möjliggöra fler poliser i yttre tjänst. År 2023 tillförs 800 miljoner kronor och från 2024 och framåt tillförs 1 200 miljoner kronor. 
  • Från 2024 tillförs Polisen 1,7 miljarder kronor för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad och nå polismålet om 10 000 nya polisanställda till 2024.
  • Från 2022 satsas 150 miljoner kronor årligen för att stärka Nationellt Forensiskt Centrum, korta hanteringen av vapenlicenser samt för avhopparprogram.
  • 300 miljoner kronor tillförs i en riktad satsning på fler övervakningskameror och på stärkt och utvecklad teknisk förmåga hos Polismyndigheten i form av bättre verktyg, teknik och fler anställda för att förbättra arbetet mot brottsligheten.
  • 525 miljoner kronor tillförs rättsväsendets övriga myndigheter, Tullverket samt Kustbevakningen under 2022. För 2023 tillförs 805 miljoner kronor och för 2024 tillförs 1 035 miljoner kronor.
  • 75 miljoner kronor tillförs under 2022 för att öka antalet förvarsplatser i Migrationsverkets förvarsverksamhet. Från 2023 och framåt tillförs 150 miljoner kronor per år. Då behovet av förvarsplatser är stort, avsätts även 10 miljoner kronor per år för elektronisk fotboja som en kompletterande åtgärd. Samtidigt tillförs tio miljoner kronor per år för att elektronisk fotboja ska kunna användas i högre utsträckning.
  • 25 miljoner kronor tillförs 2022 till Regeringskansliet för att snabbare kunna genomföra utredningar för skärpta åtgärder mot gängbrottslighet och hejda nyrekryteringar. Det handlar om exempelvis förslag att utvisa fler gängkriminella, skärpa straffen kraftigt för gängkriminella och för brott som typiskt sett begås inom ramen för gängbrottslighet.