Citypoliser samlades för en tyst minut vid Slottsbacken 2021
16 augusti 2021

Haverikommission krävs efter polismord

Politiska krav om haverikommission efter polismordet i Biskopsgården

Tre lokala politiska partier i Göteborg yrkar att en haverikommission inrättas för att utreda om staden gör vad man kan för att förebygga att unga dras in i kriminella kretsar. Mamman till den  nu misstänkte sökte hjälp då hon såg att hennes son var på väg in i kriminalitet...

Bakom yrkandet står Miljöpartiet, Västerpartiet och Feministiskt initiativ i Göteborg.

Detta rapporterar P4 Göteborg:

Ur inslaget/Karin Pleijel (MP):

- Det framkom i det här ärendet att han som är misstänkt, hans mamma, förtvivlat gjort alla rätt. Hon har kontaktat skola, socialtjänst och polis… och bett om hjälp - för att hon såg vart hennes son var på väg.

- Och det är faktiskt ett haveri för samhället när vi inte lyckas fånga upp detta och kunnat  förebygga att något så fruktansvärt, som det här polismordet, kunde hända.

Axel Josefsson (M), kommunstyrelsen ordförande i Göteborg, har tagit del av yrkandet och lovar att återkomma. Axel Josefsson betonar samtidigt skolans betydelse samt vikten av lokalt stärkta ambitioner att bekämpa såväl användningen som försäljningen av narkotika, vilket Josefsson menar är "motorn i den kriminella verksamheten".