Martina Perzanowska förhandlingschef PF 2021
21 oktober 2021

Hur går förhandlingarna om nya polislöner?

Hur går förhandlingarna om nya polislöner?

Martina Perzanowska tillträdde nyligen som förhandlingschef men har redan haft 6 st förhandlingstillfällen med Polismyndigheten. Hon ger här en nulägesrapport om de pågående förhandlingarna och svarar bland annat på frågan om vilken löneförhöjning "jag" kan förvänta mig i år.

Betyder det att vi snart kan få besked om revisionen och de 360 miljonerna?
− Det vågar jag inte lova. Min ambition är absolut att skynda på processen, och som det ser ut nu löper förhandlingarna på, men det är alltid vanskligt att säga något om tidplan. 

Är förhandlingarna försenade eftersom de nya lönerna inte är klara?
− Ja, hela arbetsmarknaden har kommit i gång ovanligt sent med den här avtalsrörelsen på grund av pandemin. Dessutom har Polismyndigheten varit långsamma i sina förberedelser inför förhandlingarna, som min företrädare Niklas Simson har beskrivit i en tidigare blogg. Polisförbundet har hela tiden varit drivande och nu är förhandlingarna äntligen inne i ett intensivt skede.

En del fick löneförhöjning ändå förra året. Hur blir det med årets 360 miljoner?
− Det förhandlar vi som bäst om just nu. Vi har varit tydliga i vårt yrkande med vad vi vill och Polismyndigheten har talat om vad de vill.

Kan det bli så även i år att arbetsgivaren bestämmer själv om fördelningen av de 360 miljoner konorna?
− Eftersom de 360 miljonerna inte ligger i den vanliga revisionen så finns den möjligheten för Polismyndigheten. Men vi är överens om att så långt det är möjligt ha en samsyn om pengarna.

Vilken lönehöjning kan jag vänta mig i år?
− Nu förhandlar vi om löneökningar för hela kollektivet. Vårt mål är minst fem procent i löneökningar för kollektivet, men hur medlen kommer att fördelas mellan medlemmarna är alldeles för tidigt att säga. När vi är överens nationellt följer förhandlingar på din region.

Källa: Polisförbundet