digital utbildning
10 juni 2021

I höst startar åter fackliga utbildningar

I höst startar åter fackliga utbildningar

Detta sker efter en lång period av inställda utbildningar för förtroendevalda, till följd av covid-19. När den här informationen går ut är det fortfarande oklart vilka nationella utbildningar som kan genomföras fysiskt och vilka som kommer att ske via digitala forum.

Polisförbundet har skapat förutsättningar för att genomföra utbildning både fysiskt och på distans – dvs digitalt via kommunikationsverktyget Teams.

Nedan anges de planerade datum för höstens utbildningar. Observera att en del av dessa blir ansökningsbara senast 12 veckor före starten. Mer information och möjlighet att anmäla sig får deltagaren genom att logga in med BankID på Mina sidor på polisforbundet.se. Utbildningarna  finns under rubriken "Kalendariet".

De första två utbildningarna i höstens program är redan nu bestämda att vara helt digitala via Teams. För övriga beslut om en utbildning blir fysisk eller digital tas beslut senast 4 veckor före kursstart.

För att alla ska kunna vara med på de utbildningar som genomförs digitalt på distans på samma villkor kommer de att ha möjlighet att låna en dator med Teams-appen installerad (går också enkelt att ladda ned).

KALENDARIUM 2021 (nationella utbildningar i Polisförbundets regi)
DATUM                        KURS                                                     ORT
7–9/9                           Arbetsmiljöutbildning                              Digitalt på Teams
21–23/9                       Arbetsmiljöutbildning                              Digitalt på Teams
28–30/9                       Facklig grundutb Nord/Bergslagen         Uppsala/Teams
5–7/10                         Arbetsskador                                          Skövde/Teams
19–21/10                     Arbetsskador                                          Skövde/Teams
18–19, 21, 27–28/10   Facklig påbyggnadsutbildning, dig/fys   Teams+Solna
25–27/10                     Jämställdhets- och likabehandling         Solna/Teams
9–11/11                       Facklig grundutbildning Syd/Väst           Båstad/Teams
30/11–2/12                   Fördjupningsutbildning                          Solna/Teams
7–9/12                          Facklig grundutbildning Öst/Mitt            Uppsala/ Teams
7–9/12                          Facklig grundutbildning Stockholm        Solna/ Teams
14–16/12                      Rehabilitering                                        Skövde/Teams

Information
Har du frågor kring våra nationella, fackliga utbildningar kan du vända dig till Polisförbundets  nya utbildningssamordnare Anny Sandgren, anny.sandgren@polisforbundet.se. som de senaste åtta åren arbetat inom området utbildning vid Runö Folkshögskola & Utvecklingscentrum.

Vid frågor om kursadministrationen i vårt medlemssystem vänd er till medlemsservice@polisforbundet.se