Martina Perzanowska förhandlingschef PF 2021
1 oktober 2021

Idag skulle den nya lönen börjat gälla

Idag skulle den nya lönen börjat gälla

Den 1 oktober 2021 är det datum som är satt för de nya lönerna - dvs den första revisionstidpunkten i avtalsperioden som sträcker sig från 1 oktober 2020 till 1 oktober 2023. Men förhandlingarna är ännu ej klara. Samma dag tillträder Martina som ny förhandlingschef.

Niklas slutar Martina tar över
Martina Perzanowska som idag övertar uppdraget som förhandlingschef för Polisförbundet (efter Niklas Simson) förklarar att den här avtalsrörelsen kommit igång ovanligt sent på grund av dels pandemin och dels av att Polismyndigheten varit långsamma i sina förberedelser (som Niklas Simson beskrivit tidigare).

En viktig fråga bland medlemmar i årets avtalsrörelse gäller hur årets (2021) 360 miljoner ska  fördelas. Martina svarar:

- Det är ännu inte klart. Förhandlingarna har precis startat. Vi har talat om vad vi vill i vårt yrkande och Polismyndigheten har talat om vad de vill. Vi kommer att hålla er uppdaterade allt eftersom förhandlingarna pågår.

Nedan kan du ta del av Martinas egen blogg - länk :

Högre polislöner är ett lagarbete

01 oktober 2021

Precis som polisarbetet är arbetet för bättre villkor och högre polislöner ett lagarbete. Där ska jag nu tillsammans med kanslianställda och förtroendevalda göra allt jag kan för att uppvärderingen av polisyrket ska fortsätta, skriver Polisförbundets nya förhandlingschef Martina Perzanowska.

Det är med stolthet och ödmjukhet som jag, Martina Perzanowska, nu tar över stafettpinnen som Polisförbundets förhandlingschef efter Niklas Simson.
Högsta prioritet för Polisförbundet kommer givetvis även i fortsättningen att vara att poliskåren ska uppvärderas som kollektiv. Det här är absolut nödvändigt för att polisyrket ska ses som ett framtidsyrke för fler, både för nuvarande poliser och för de som kan tänka sig att bli poliser.

Polisarbete är ett utpräglat lagarbete där kollektivet aldrig är starkare än den svagaste länken. Därför är det viktigt att alla delar i kedjan är rätt värderade så att frustation och missnöje inte leder till att erfarna poliser slutar. Det är med det fokuset vi har gått in i avtalsförhandlingarna.
Att Polisförbundet lyckades få igenom höga löneökningar under förra avtalsperioden ser jag som en stor framgång och ett viktigt steg på vägen för att uppvärdera yrket. Från min position vid sidan av – jag var då förhandlingschef på Sveriges farmaceuter – kunde jag notera hur Polisförbundet med hjälp av engagerade medlemmar och förtroendevalda fick både allmänheten och politikerna att inse att polislönerna behövde höjas.

Det trycket behöver vi hålla kvar. Vi behöver både ha opinionen med oss och vara skickliga i förhandlingarna för att det här viktiga arbetet ska lyckas.
Polisförbundet driver inte att alla varje år ska ha samma lönepåslag.

Däremot är det viktigt att det finns en logik i hur lönerna sätts och att det finns en förståelse och acceptans inom kåren.

Precis som polisarbetet är arbetet för bättre villkor och högre polislöner ett lagarbete. Där ska jag nu tillsammans med kanslianställda och förtroendevalda göra allt jag kan för att uppvärderingen av polisyrket ska fortsätta. Vi har en bra bit kvar att gå och många hinder att ta oss över men jag brinner för utmaningen och vet att jobbar vi tillsammans så blir förutsättningarna som allra bäst.

Martina Perzanowska
Förhandlingschef