19 maj 2021

Möjligheten till att jobba hemma förlängs

Möjligheten till att jobba hemma förlängs

Spridningen av Covid-19 fortsätter i Sverige och även inom delar av polisens verksamhet. Regeringens uppdrag har förlängt uppmaningen till "hemmajobb" till den 15 september.

Vilket innebär att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att bedriva verksamheten ska befinna sig i myndighetens lokaler. Detta betonar rikspolischef Anders Thornberg i sitt senaste nyhetsbrev till chefer.

Chefer uppmanas att

  • hålla i och hålla ut
  • använda de verktyg som står till förfogande, exempelvis digitala möten och lämplig skyddsutrustning utifrån given situation
  • medarbetare sjuka som blir sjuka ska sjukanmäla sig då hemarbete inte är ett alternativ till sjukdom.
  • vid en allvarlig händelse, ska detta anmälas i tillbudssystemet Lisa.
  • Vid symptom: stanna hemma och smittspåra vid ett eventuellt positivt test.