polis
21 oktober 2021

Nitz krav för (att behålla) en poliskår i världsklass

Nitz krav för (att behålla) en svensk poliskår i världsklass

I en debattartikel på Altinget skriver Lena Nitz, Polisförbundets ordförande: "Det är välkommet att Moderaterna vill höja polisers löner, men det krävs ytterligare åtgärder. Vår uppmaning till ombuden på Moderaternas arbetsstämma är att besluta om fler åtgärder så att polisyrket blir ett framtidsyrke för fler".

Lena Nitz betonar att den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna lade fram hösten 2018 lagt en grund för en så kallad uppvärdering av polisyrket som börjar med polisutbildningen och argumenterar för en 3-årig polishögskoleutbildning.

Bild
Lena Nitz

"Genom att stärka polisutbildningen förbättrar man möjligheterna för framtidens poliser att möta samhällsutvecklingen. Man gör också polisyrket attraktivt för fler. Ett framtidsyrke att söka sig till, att växa i och att hålla fast vid kräver både rätt lön och rätt utvecklingsmöjligheter".

Argument för utökad polishögskoleutbildning:

  1. Mer behöver läras ut. Kraven på vad dagens poliser behöver lära sig redan under grundutbildningen har blivit så många att utbildarna har svårt att få med allt som behövs utan att tvingas komprimera kursmoment.
  2. Porten till fortsatta studier. Dagens grundutbildning till polis öppnar inte porten till fortsatta studier på avancerad nivå. För poliser som i dag på den akademiska vägen vill specialisera sig eller fördjupa sig finns väldigt få vägar att gå och arbetet med Polismyndighetens egna fort- och vidareutbildningar ligger hopplöst efter.
  3. Nyckeln till polisunik kompetens. I ett längre perspektiv handlar en förstärkt grundutbildning – och resurser till kvalitativ akademisk fort- och vidareutbildning för poliser – om att kunna dra nytta av de många gånger unika kompetenser och erfarenheter som förvärvas av den som jobbar som polis. Poliser har kunskaper som bättre måste tas om hand både på forskningsnivå och i den praktiska polisverksamheten. Allt annat innebär en samhällsförlust av värdefull polisiär kunskap.

Läs hela debattinlägget här.