10 maj 2021

Nya poliser i Stockholm väljer Polisförbundet

Nya poliser i Stockholm väljer Polisförbundet

Polisförbundets styrka är lokal närvaro och att driva medlemsnära frågor gällande bl a lön, arbetstid och arbetsmiljö m.m. Inte minst dessutom det skydd Polisförbundet erbjuder sina medlemmar när en tjänsteåtgärd eller en anställning ifrågasätts, dvs rättshjälp.

Polisförbundets historiskt höga medlemsstatistik håller i sig. Fler än 9 av 10 poliser väljer att vara medlem i Polisförbundet.

2020
Av de 138 polisaspiranter som kom till Stockholm i november 2020 är idag 133 våra medlemmar
. (
Tio av dessa 138 kom från funktionsutbildningen (redan civilt anställd), varav åtta nu är medlemmar i Polisförbundet).

2021 
I januari 2021 kom 43 nya polisaspiranter till region Stockholm, och av 37 av dem är redan medlemmar i Polisförbundet. När deras aspiranttid avslutas i juni 2021 (och om de då blir godkända) anställs de direkt som polisassistent (med 6 månaders provanställning).

I april tog region Stockholm emot 174 stycken polisaspiranter, varav 7 gått den funktionsinriktade utbildningen, och redan är 164 stycken medlemmar i Polisförbundet.  

7 juni får region Stockholm ytterligare 58 aspiranter, av dessa är redan 53 medlemmar.