14 oktober 2021

Om löneskillnader bland poliser

Om regionala löneskillnader bland poliser

Under rubriken "Lika lön för lika arbete?" lyfter Polistidningen idag frågan om polisers löner. Snittlönen för ig-poliser är lägst i region Öst och högst i region Stockholm. Lars Håkan och Andreas uttalar sig om skillnaderna och om sina olika uppdrag som förhandlingsansvariga.

Medellönen bland ingripandepoliser (igv) är lägst i region Öst jämfört med andra polisregioner. Något som var okänt för Lars Håkan Skoog, förhandlingsansvarig Polisförbundet i region Öst.

Lars Håkan anser att lönerna för samma funktion i princip borde vara desamma oavsett  i vilken landsända yrket utövas, men vill inte jämföra lönerna i Öst med storstadsregionerna Stockholm och Väst. Han påpekar samtidigt "att det skulle kunna vara så att region Öst ligger bättre till när det gäller polisers löner i andra funktioner - än de Polistidningen begärt ut statistik för".

- Sedan har jag inget emot att storstäderna är lönedrivande för det kan jag använda som ett argument i mina förhandlingar.

Lars Håkan beskriver att han i sitt uppdrag verkat för att jämna ut löneskillnaderna inom region Öst, vilket bland annat inneburit ett extra påslag för ig-poliserna i Jönköping – samtidigt som poliserna i Östergötland och Sörmland fått stå tillbaka.

Bild
Andreas Strand 2021

Andreas Strand, förhandlingsansvarig på Polisförbundet i Stockholm, tycker inte att det borde vara en nyhet för någon att lönerna ligger högre i Stockholm, något som allmänt gäller för alla statsanställda.

För Polisens del tillkommer problemen med att rekrytera i huvudstaden, vilket skapar ett behov av att höja ingångslönerna (idag 26 500 kr) - varför fack och arbetsgivare i Stockholm medvetet lagt en del av de senaste årens kuv-pengar på poliser som är yngre i tjänst, bland annat har man satt en lägstalön på 29 000 kr i månaden.

– I andra regioner har man satsat på andra kategorier. Det kan säkert skapa en frustration hos våra medlemmar om de ser att andra regioner har satsat på hundförare eller spanare på ett sätt som vi inte har haft möjlighet att göra. Så det är en bumerang som kan slå tillbaka på olika sätt beroende på vilken kategori man lyfter fram.