"Riksdagen har antagit oppositionens budget, en budget som satsar 400 miljoner kronor på höjda polislöner. Satsningen är dock villkorad och riktad för uppvärdering av poliser främst i yttre tjänst.

− En fortsatt löneuppvärdering är välkommen. Ska vi bli tillräckligt många poliser som klarar av att möta samhällsutmaningarna så är lönesättningarna oerhört viktiga. Men politikernas vilja att styra vilka poliser och vilka funktioner som ska uppvärderas är djupt problematisk. Det riskerar att sätta den svenska modellen ur spel, där arbetsmarknadens parter kommer överens. Uppvärderingen av polisyrket måste gälla hela poliskåren, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz."

Rättsväsendets förändringar i den nya budgeten följer:

 

400 miljoner kronor tillförs för riktad satsning på höjda polislöner och för att möjliggöra fler poliser i yttre tjänst. År 2023 tillförs 800 miljoner kronor och från 2024 och framåt tillförs 1 200 miljoner kronor.

Från 2024 tillförs Polisen 1,7 miljarder kronor för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad och nå polismålet om 10 000 nya polisanställda till 2024.

Från 2022 satsas 150 miljoner kronor årligen för att stärka Nationellt Forensiskt Centrum, korta hanteringen av vapenlicenser samt för avhopparprogram.

300 miljoner kronor tillförs i en riktad satsning på fler övervakningskameror och på stärkt och utvecklad teknisk förmåga hos Polismyndigheten i form av bättre verktyg, teknik och fler anställda för att förbättra arbetet mot brottsligheten.

525 miljoner kronor tillförs rättsväsendets övriga myndigheter, Tullverket samt Kustbevakningen under 2022. För 2023 tillförs 805 miljoner kronor och för 2024 tillförs 1 035 miljoner kronor.