9 april 2021

Orimligt att hot mot polis tillåts om det sjungs eller rappas

Orimligt att hot mot polis tillåts om det sjungs eller rappas

Polisen Martin Marmgren har tillsammans med juristen Niklas Thidevall, som båda är engagerade i Miljöpartiet har skrivit en debattartikel i Aftonbladet.

De beskriver en verklighet där det finns utsatta områden där kriminella strukturer har fått fäste som utmärks bland annat av just otillåten påverkan på tjänstemän. Socialsekreterare, biståndshandläggare med flera har utsatts för direkta eller indirekta hot och har inte vågat fatta korrekta beslut på grund av rädsla för repressalier. Även poliser utsätts. Nu finns ju lagen om Blåljussabotage, men en ny dom i Högsta Domstolen visar att det kan krävas mer av lagstiftaren.

Domen visar enligt debattörerna att det lämnas ett stort utrymme för att inramat i lyrik namnge och hota poliser och andra tjänstemän. Det är lätt att inse att domen ger spelrum för att det här legala utrymmet kan utnyttjas inom ”gangsterrappen” där musiken är tätt integrerad med artisternas grova kriminalitet och redan används för att hota eller håna fiender.

"Här finns en balansgång att värna. Myndighetsutövning måste kunna granskas och kritiseras, och även hatiska uttalanden mot myndigheter som ”Fuck the Police” ska självklart vara tillåtna.

Men när hot riktas mot en enskild namngiven tjänsteman borde gränsen för vad som är tillåtet ha passerats med marginal, oavsett om dessa framförs i en sångtext eller ej. Hot eller annan kriminalitet kan inte ha en frizon bara för att de bakas in i kulturella verk."

Oaktat vad man tycker om HDs domslut, som fastställdes med röstsiffrorna 2 - 3, så är domen prejudicerande. Därför behövs enligt skribenterna nu ny lagstiftning på området som stärker skyddet för tjänstemän.

"Annars riskerar vi att få en situation där enskilda polisers eller andra befattningshavares rädsla att hängas ut och hotas genom musik, eventuellt för den miljonpublik som några av de tyngst kriminella artisterna har, försvårar samhällets kamp mot organiserad brottslighet.

Priset skulle inte bara betalas av dem som hotas när de gör sina jobb, utan av alla som drabbas av ”gängkriminaliteten”."

Blåljus kan bara hålla med!