Förhandlingstrappa polisförbundet PF trappa
15 februari 2021

På väg mot nya nya förhandlingar om polislöner...

På väg mot nya nya förhandlingar om polislöner...

LÖN är den mest prioriterade frågan för de flesta av Polisförbundets medlemmarna inför årets avtalsrörelse. Det visar Polisförbundets undersökning.

Polisförbundet och Polismyndigheten har enats om de spelregler som ska gälla  inför kommande avtalsförhandlingar för poliser, dvs:

  • att det blir två lönerevisioner under avtalsperioden 2020 – 2023: den 1 oktober 2021 och 1 oktober 2022.
  • att ett engångsbelopp ska betalas ut, som en kompensation för att lönerevisionen år 2020 och år 2021 slås ihop.

Dessutom återstår att komma överens om de särskilda lönemedlen på 360 miljoner kronor som finns avsatta i Polismyndighetens budget för 2021

En avtalsrörelse består av många faser och innan Polisförbundets yrkanden är helt klara ska en analys göras gällande utfallet av myndighetens ensidiga lönesatsning (360 miljoner 2020).

En undersökning som Polisförbundet gjort gällande medlemmarnas förväntan inför denna avtalsrörelse visar att lön för det allra flesta är den mest prioriterade frågan.

Se polisforbundet.se
Bild borttagen.

BAKGRUND:

Polislönerna har släpat efter under lång tid och det kommer att krävas större löneökningar framöver om poliskåren ska kunna växa med ytterligare 5 000 poliser till 2024. 

I förra avtalsrörelsen lyckades Polisförbundet förhandla fram arbetsmarknadens bästa avtal – drygt 16 procent på tre år. Fler är mer nöjda med sin löneutveckling i dag än tidigare. Men målet är långt ifrån uppnått än.

Polisförbundets mål är att polisers löner fortsatt uppvärderas med fem procent om året fram till dess

  • att platserna fylls på utbildningarna 
  • att färre hoppar av yrket i förtid och
  • att fler som har lämnat för andra arbeten lockas tillbaka till yrket.

 
Tina Gustafsson