Polisförbundet logo
7 oktober 2021

Hur påverkar polisens budgetmiss årets förhandlingar?

Hur påverkar myndighetens budgetmiss pågående förhandlingar?

Polisförbundets nya förhandlingschef - sedan 1 oktober 2021 - Martina Perzanowska svarar:

Bild
Martina Perzanowska förhandlingschef PF 2021

Påverkas revisionen och årets 360 miljoner?
– Nej, de lönehöjningar vi förhandlar om för i år är redan finansierade. Vi har precis inlett förhandlingarna med Polismyndigheten om årets revision och årets 360 extra miljoner. De förhandlingarna löper på som planerat. Det som Polismyndigheten flaggat för nu är att pengarna inte kommer att räcka för motsvarande satsningar 2022.

Vad kan myndigheten göra nu?
– Vi anser att de måste dammsuga sin budget för att se vad de kan avsätta till höjda polislöner. Dessutom måste de vara tydliga med att det krävs mer pengar framöver. Det finns också en möjlighet för Polismyndigheten att rätta till sitt felaktiga hanterande genom att begära mer pengar till regeringens vårändringsbudget.

Vad kommer Polisförbundet att göra nu?
– Vi fortsätter att förhandla om ett nytt avtal för poliser. Löser sig inte det här i år så blir det naturligtvis vår viktigaste fråga inför nästa års val.  Vi får inte hamna i samma situation igen där poliser lämnar yrket för att villkoren är för dåliga. De senaste årens löneuppvärderingar har gjort att färre hoppar av yrket i förtid och man har kunnat locka tillbaka fler. Den utvecklingen måste fortsätta. Allt annat vore väldigt allvarligt då det gäller att komma till rätta med den situation vi har idag i samhället.

Källa: Polisförbundet