Elvapen Bild Polisen
11 maj 2021

Polisen får nytt vapen

Polisen får nytt el-vapen - ska minska skador

Det nya elvapnet förväntas komma i bruk under 2022 och då främst inom ingripandeverksamheten (ig). Ett nytt verktyg som kan komplettera polisens tjänstevapen har analyserat och prövats de senaste 6 åren. Valet föll på elvapnet som förväntas minska skador på både poliser och de polisen ingriper emot. 

Under försöksperioden (2018), där 750 poliser utbildats för att bära elchockvapnet i sin tjänsteutövning, användes elchockvapnet 626 gånger. Polisernas som burit det nya vapnet har upplevt en ökad trygghet och säkerhet i sitt arbetsuppdrag. 

Rikspolischefens beslut att införa elchockvapnet framgår av Polisens hemsida.

Anders Hall, utvecklingschef vid Polisen:

– Poliser som deltagit i projektet upplever att våldet har minskat. Man upplever också en högre grad av trygghet och känner mindre stress i hotfulla situationer.

Något som enligt Anders Hall gör att polisernas kommunikationen blir bättre och en hotfull och stressad situation har oftare avhjälpts med dialog.

På Polisens hemsida framgår att:
"Vapnet kan användas i ingripandesituationer där våld eller hot om våld är överhängande, till exempel när någon hotar med stickvapen. Syftet är att elchockvapnet ska minska skador på poliser och gärningspersoner, och fungera som ett komplement till annan utrustning."

Nu ska en utbildningsplan tas fram.