avtal nej 2021
19 november 2021

Polisförbundet säger nej till Polismyndighetens slutbud

Därför säger vi nej till avtal om de 360 miljonerna

Polisförbundet säger nej till Polismyndighetens slutbud om fördelningen av de extra 360 miljoner kronorna, för att det inte kommer leda till en uppvärdering av hela poliskåren. 

− Vi säger nej för att myndighetens slutbud om fördelningen av de extra lönemedlen inte kommer att leda till en uppvärdering av hela poliskåren. Polismyndigheten har också stängt oss ute och inte gett oss tillräckligt med inflytande över fördelningen, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

- Vi säger också nej på grund av att Polismyndigheten inrättar systemet för karriär- och utvecklingsvägar på ett sätt som vi inte kan stå bakom eller ta ansvar för.

− Polismyndighetens agerande har bidragit till att vi nu saknar tillit till arbetsgivarens sätt att hantera uppvärderingen av polisyrket och för att deras agerande splittrar kåren.

Polisyrket är ett lagarbete och hela poliskåren, oavsett funktion

Polisyrket är ett lagarbete och hela poliskåren, oavsett funktion, måste uppvärderas för att polisyrket ska bli mer attraktivt för fler. Trots det valde Polismyndigheten att under förra året bara satsa på några poliser. De 360 miljoner kronorna skulle gå till att uppvärdera polisyrket, inte bara vissa funktioner. Arbetsgivaren har valt att inte gå oss till mötes i våra krav. 

Det gyllene tillfälle vi har gett till Polismyndigheten att höja statusen för en hel yrkeskår väljer de att sjabbla bort.

Polisförbundets förtjänst 

Polisförbundet har jobbat hårt för att få politiker att investera i att uppvärdera polisyrket. Det är vår förtjänst att det tre år i rad har funnits 360 miljoner kronor extra att lägga på högre polislöner. 

Det är också vår förtjänst att regeringen gav Polismyndigheten i uppdrag att utveckla karriär- och utvecklingsvägar. Men det gyllene tillfälle vi har gett till Polismyndigheten att höja statusen för en hel yrkeskår väljer de att sjabbla bort. 

Förhandlingar om revisionsbeloppet 

Vi kommer att fortsätta att förhandla om revisionsbeloppet, men lämnar till Polismyndigheten att förklara för Sveriges poliser varför myndigheten anser att vissa polisiära funktioner är mer värda än andra och varför de anser att bara vissa polisiära funktioner har en större uppgift som innebär en högre lön, säger Martina Perzanowska, förhandlingschef för Polisförbundet. 

Längre ner på sidan hittar du frågor och svar om avtalsförhandlingarna. 

 

Bild
Lena nitz video nej till avtal 360

 

 

 

Frågor och svar

Varför har vi sagt nej till fördelningen av de 360 miljoner kronorna?

  • Vi säger NEJ! för att myndighetens slutbud om fördelningen av de extra lönemedlen inte kommer att leda till en uppvärdering av hela poliskåren.
  • Vi säger NEJ! för att Polismyndigheten har stängt oss ute och inte gett oss tillräckligt med inflytande över fördelningen.
  • Vi säger också NEJ! på grund av att Polismyndigheten inrättar systemet för karriär- och utvecklingsvägar på ett sätt som vi inte kan stå bakom eller ta ansvar för.

Polismyndighetens agerande har bidragit till att vi nu saknar tillit till arbetsgivarens sätt att hantera uppvärderingen av polisyrket och för att deras agerande splittrar kåren.

Polisförbundet har jobbat hårt för att få politiker att investera i att uppvärdera polisyrket.

Det är vår förtjänst att det tre år i rad har funnits 360 miljoner kronor extra att lägga på högre polislöner.

Det är också vår förtjänst att regeringen gav Polismyndigheten i uppdrag att utveckla karriär- och utvecklingsvägar. Men det gyllene tillfälle vi har gett till Polismyndigheten att höja statusen för en hel yrkeskår väljer de att sjabbla bort.

Vad händer nu?
- Vi kommer att fortsätta att förhandla om lönerevisionen, RALS. Vi har sedan tidigare kommit överens om att revisonsutrymmet har ett lägsta värde på 3,63 procent i år. Kommer vi inte överens om annat så är det den nivån löneökningarna för kollektivet kommer att hamna på när det gäller revisonen.

- Dessutom kommer Polismyndigheten att ensidigt fördela de 360 miljonerna. De kommer även att sjösätta systemet för karriär- och utvecklingsvägar på ett sätt som vi inte kunnat påverka den slutliga utformningen av. De olyckliga konsekvenserna av både fördelning av de 360 miljonerna och inrättandet av systemet för karriär och utvecklingsvägar får Polismyndigheten ta ansvaret för.