30 april 2021

Polisförbundets chefsförhandlare slutar

Polisförbundets chefsförhandlare slutar

Polisförbundets förhandlingschef, Niklas Simson, lämnar sitt uppdrag i slutet av september. Under rekryteringsprocessen för att hitta en ny förhandlingschef ikläds rollen av Anders Hammarbäck, tidigare tf kanslichef vid Polisförbundet.

Niklas fortsätter sitt förhandlingsuppdrag för Polisförbundet fram tills dess han slutar (i slutet av september) och kommer även vid behov fortsatt medverka för att slutföra revisonförhandlingarna med Polismyndigheten.

Under tiden som utlysning och tillsättandet av en ny förhandlingschef pågår kommer Anders Hammarbäck att kontrakteras som tillförordnad förhandlingschef från och med oktober månad till dess en ny förhandlingschef vid Polisförbundet är på plats.