Anna König Jerlmyr pressbild beskuren
31 maj 2021

Politiskt krav: höjda polislöner och storstadstillägg

Politiskt krav: höjda polislöner och storstadstillägg

Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholm, kräver höjda polislöner (3 000kr) och att ett huvudstadstillägg införs - för att kunna rekrytera fler poliser till Stockholm (och behålla).

Hör Anna König Jerlmyr i P4 Stockholm i förra veckan (1,04 min in i programmet) med anledning av Brås rapport om det dödliga/skjutvapenvåldet i Europa/Sverige och specifikt Stockholm...

Minussiffror i 6 år
Antalet poliser i region Stockholm har inte ökat sedan dec 2015 – TVÄRTOM har antalet minskat och periodvis varit hundratals färre än 2015. Samtidigt har arbetsuppgiften blivit både större och mer komplex, något som, över tid, kan bli ett såväl säkerhets- liksom arbetsmiljöproblem. Och till hösten – när restriktionerna i samhället lättar (pandemin) ökar polisens arbetsuppdrag - finns en överhängande risk att Stockholm kan behöva komma att kommendera in ett stort antal poliser från andra regionerför att klara regionens uppdrag.

Regionpolischef Mats Löfving har varit tydlig och menar att Stockholm idag borde vara cirka 600 fler poliser än 2015.

Polismyndighetens senaste personalstatistik (april 2021) visar att regionen - trots ett tillskott av drygt hälften av alla nya tillgängliga poliser – har en underskott på (minus)  –130 poliser jämfört med 2015.

Den grundläggande självklara frågan är: Men vem har råd att leva och bo i Stockholm som polis?