22 april 2021

Rikspolischefens vädjan...

Rikspolischefens vädjan...

"Smittspridningens fortsätter i samhället och sker även på arbetsplatser. Arbetsmiljöansvariga chefer behöver därför ge ... medarbetare rätt förutsättningar och se till att de använder rätt skyddsutrustning. Det är också viktigt att du som chef ser till att ... medarbetare som kan jobba hemifrån gör det."

Detta (och mer) skriver Polismyndighetens högsta chef, Anders Thornberg, i sitt nyhetsbrev till sina chefer i april.

Rikspolischefen skriver också bl a "... I den situation vi befinner oss i kan vi behöva föra dialog om arbetsmiljön oftare, oavsett vilken verksamhet vi (chefer) ansvarar för och om vi har medarbetare i hemmet, på kontoret eller i yttre verksamhet."

Blåljus: Så även om myndighetens budskap för hemarbete tolkades olika dvs "frisk på jobbet – sjuk hemma" för ett år sedan, 2020,  gav utrymme för  individuella- /lokala-tolkningar (vilka återkommande lyftes av skyddsorganisationen)  … men NU kan dock rikspolischefens budskap inte misstolkas av någon! Vilket blåljus sammanfattar som:

Håll i.
Håll ut.
Gör vad du kan för att minska smittspridningen.