arbetsmiljö tecknat gemenskap free pictures 5
23 juni 2021

Riktlinjer om hemarbete gäller september ut

Riktlinjer om hemarbete gäller september ut

Vid pandemins början var Polisens inställning till arbete hemifrån minst sagt rigid dvs "frisk = på jobbet" eller "sjuk = hemma". Men det var för ett år sedan. Idag är synsättet mer flexibelt – och – för många – mer attraktivt. Även om några och felaktigt – under den mer ansträngda semesterperioden vill gör annat gällande…

Beslutet, av Per Engström, kommenderingschef för den särskilda händelsen (sh) Corona, öppnar för ett mer flexibelt synsätt på "hemarbete" inom Polismyndigheten, efter att Folkhälsomyndighetens riktlinjer för hemarbete lättar.

Det nu gällande beslutet utgår från att lättnader införs per den 15 september, dock noterar Blåljus att FHM flyttat fram samma rekommendation till  den 30 september.

Blåljus utgår dock från att samma förutsättningar som Polismyndighetens beslut anger gäller dvs:

  • "- Förutsatt att verksamheten tillåter utifrån krav på effektivitet och tillgänglighet, arbetsmiljö samt säkerhet och sekretess, kan chef och medarbetare tillsammans se över möjligheten för medarbetaren att arbeta från annan plats än ordinarie arbetsplats en till två dagar i veckan.
  • - När arbete från annan plats än ordinarie arbetsplats utifrån ovan kriterier är aktuellt bör ansvarig chef i den löpande planeringen underlätta för arbete från annan plats. Ansvarig chef ska även beakta eventuella regionala eller avdelningsvisa ställningstaganden avseende den egna verksamheten och dess specifika behov
  • - Medarbetare tilldelas ingen ytterligare personlig IT-utrustning utöver bärbar dator och mobiltelefon för att bedriva arbete från annan plats än den ordinarie."

Personalavdelningen, HR, förväntas vara klara med en långsiktig riktlinje gällande "arbete från annan plats än ordinarie arbetsplats" per den 31 oktober 2021.