26 maj 2021

Skjutvapenvåldet i Sverige unikt i Europa, hur blev det så?

Skjutvapenvåldet unikt ökande i Sverige jämfört med övriga Europa...

Som bekant har regeringen gett i uppdrag till Brå att undersöka hur det dödliga skjutvapenvåldet ser ut i Sverige jämfört med Europa. Svaret är något deprimerande, vi har haft den sämsta utvecklingen av alla länder i Europa på senare år, och Brå ger inga entydiga förklaringar till varför...

Inrikesminister Mikael Damberg säger till SvD att samhället flyttat tillbaka sina positioner och tillåtit gängen att etablera sig med bland annat narkotikaförsäljning i vissa bostadsområden. Brå-rapporten visar att det går att vända utvecklingen. Så har skett i andra länder som haft stora liknande problem.

Damberg pekar på att skjutningarna minskat med 40 procent första kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020 och att skjutningarna i Malmö minskat i fyra år i rad. Om Stockholm nämner han inget, trots att region Stockholm skickat förstärkningar till bland annat Malmö, från de egna problemen.

Rapporten diskuterades även bland annat i Studio Ett, där Manne Gerell docent i kriminologi vid Malmö universitet, var bekymrad över utvecklingen.

-Det här är ju Sverige! Vi ska inte vara värst på detta område!

Lasse Wierup i DN påpekar att Brås rapport inte ger tillräckligt med förklaringar, bland annat lyfter han problemen med att så få gärningsmän blir lagförda. (bortsett från Encrochat).

Problemet är numer uppenbart för alla, det aningen sorgliga är väl att det skulle gå så lång tid innan beslutsfattarna såg vad som höll på att hända i Sverige, och särskilt i de utsatta förorterna. P4 Stockholm ordnade under eftermiddagen, kl 16 (1,04 in i programmet) en debatt mellan finansborgarrådet i Stockholm, Anna König Jerlmyr och oppositionsrådet, Karin Wanngård, om hur de ser på Brås rapport från Stockholms horisont. Medan skjutningarna tycks minska på sina håll i landet, ligger de ju kvar på en väldigt hög nivå just i huvudstaden med omgivande områden...

Anna sade sig inte vara överraskad, Sverige är på väg år fel håll och har fortfarande för få poliser. Karin menar att detta är fruktansvärt. Vi behöver fler poliser och hårdare straff, men även satsningar på skola och sociala myndigheter för att minska nyrekrytering till kriminella nätverk.

Anna noterade att Tyskland och Danmark har bättre lagstiftning mot gängen, medan Sverige har ungdomsrabatter och få konsekvenser när unga börjar sin brottslighet, Vi har färre poliser idag än för tio år sedan medan Tyskland har den högsta polistätheten i Europa. Det måste bli attraktivt att bli polis, höj polislönerna med 3000:- inför ett storstadstillägg, för att rekrytera poliser tillbaka till Stockholm. Stockholm har idag färre poliser än 2015, men kommunen ska så klart också satsa på sina verksamheter.

Karin påpekade att borgerliga regeringar på 2010-talet inte rekryterade tillräckligt med poliser.

Programledaren menade att det var typiskt att politikerna skyllde problemen på varandra. Samtidigt hävdar många att det vi ser nu är ett resultat av ett misslyckat integrationsarbete och att det ansvaret ligger på de etablerade partierna, de har bäddat för den utveckling som sker nu.

Karin påpekade att alla nu vill ha fler poliser och hårdare straff, men skola och socialtjänst är kommunens ansvar och de kan gå in med kraftfulla insatser för att hindra nyrekrytering till kriminella nätverk.

Stockholm är en delad stad, menade programledaren, är det ett problem att Stockholm inte hänger ihop? På en del håll skjuts det, på andra renoveras köken?

Anna påpekade att det förekommer både skjutningar och sprängningar även i innerstaden. Men de som drabbas värst av våldsbrotten i segregerade förorter är de skötsamma invånarna i just dessa områden. Ofta är det mammorna i dessa områden som vill ha tydliga konsekvenser, skärpta straff och fler poliser! Men även satsningar på framtidstro genom utbildning och sociala insatser.

Karin skulle önska sig mindre pajkastning och om samhället håller ihop och samverkar, kan vi vända utvecklingen. Och polisen måste ha sina resurser, medan Stockholms stad ska jobba förebyggande från förskola, skola och sociala myndigheten.

(Efter debatten fick Diamant Salihu recensera debatten, och han menade att de boende i utsatta områdena vill ha fler synliga poliser, medan många poliser snarare betonar sociala förebyggande åtgärder)

Blåljus hoppas att de främsta företrädarna för de största partierna i Stockholm får gehör för det lokala perspektivet på den otrygghet som skjutvapenvåld och sprängningar för med sig.