Skyddsombudens dag 27 okt 2021
27 oktober 2021

Skyddsombudens dag

Skyddsombudens dag

Infaller varje år på onsdagen i v 43. En speciell dag då vi alla borde ge ett uppmuntrande "tack" till vårt eget skyddsombud, för det arbete som de gör varje dag året runt för oss andra dvs: förebygger ohälsa och olyckor och bidrar till en hållbar arbetsmiljö för oss alla... Bara för att nämna några saker.

Det gör skyddsombuden bl a genom att uppmärksamma arbetsgivaren om olika behov och samverkan för kloka lösningar.

Under onsdagen samlades skyddsombuden i region Stockholm i Hörsalen, för att bland annat diskutera den egna rollen som skyddsombud, rutiner, riskbedömningar, aktuella frågor både lokalt och i den regionala skyddskommittén med mera.

Några exempel på vad i arbetet som ska riskbedömas gav Susanne Liwång (på bilden), huvudskyddsombud i polisområde City/Birger Jarl: ändrade arbetsmetoder, personalomflyttningar, förändring av arbetstider (till ex fast lista)

Dagen anordnades av Polisförbundets samordnande huvudskyddsombud Roger Östergren men de närvarande skyddsombuden representerade alla fackliga organisationer vid myndigheten.

Polisförbundets nationella huvudskyddsombud Patrik Danielsson ville förstås också uppmärksamma skyddsombudens viktiga uppdrag genom en hälsning & Ett stort Tack till alla skyddsombud runtom i hela landet (via Polisförbundets nyhetsbrev)

Bild
Patrik Danielsson Skyddsombudens dag 2021