Veckans brott
12 maj 2021

Slutar för få poliser?

Slutar för få poliser?

Mattias Deijke - samordnare för polisens tillväxtmål 2024 -  gav i gårdagens Veckans Brott en lägesbeskrivning om arbetet för att nå tillväxtmålen om fler poliser.

Mattias Deijke säger bl a till Veckans Brott, SVT Play:
- Vi har kommit ungefär halvvägs.

En bit in i intervjun gällande poliser anställda i Polismyndigheten säger Mattias …
- Vi har en väldigt låg personalomsättning när det gäller poliser.

I dagsläget har vi en personalomsättning på 1,3 procent bland poliser (borträknat de som går i pension).
I jämförelse med andra myndigheter är det en väldigt låg siffra…
Det är nästan att det är på gränsen till att det är för lågt ur ett verksamhets- och kompetensförsörjningsperspektiv.

- Men där vi är idag med tillväxten av poliser är det ju fantastiskt bra att våra poliser trivs så bra och vill stanna kvar.

Också polisen Nadim Ghazale besvarar frågan om hur han ser på tillväxtmålet gällande poliser är möjligt:
- Polissatsningen 2024 som något väldigt nödvändig och positiv, men jag är rädd att den kommer att vara otillräcklig.

På frågan om polisen kommer att nå sitt mål 2024 svarar Nadim.
- Att vi ska nå vårt mål sett till antalet polisanställda, det tror jag. Jag är tveksam till att vi kommer att nå målet sett till antalet poliser, det är jag inte lika riktigt säker på. Men det jag är rädd för, som jag sa i början, det är att det inte kommer att vara tillräcklig sett till förväntningar till denna satsningen.

Se hela inslaget på SVT Play (8 minuter)