18 augusti 2021

Sök bidrag och stipendier före 1/9

Sök bidrag och stipendier före 1 september

Du som är polis eller anhörig kan söka till stiftelser och fonder som ger bidrag för skada/sjukdom efter att du som polis utsatts för brott i tjänsten, utbildning och så kallad social verksamhet. Du måste ha lämnat in din ansökan före den 1 september.

Det kan t ex handla om ersättning för skador uppkomna vid tjänsteingripande m.m.

Bidrag till Polisskadestiftelsen öronmärks aldrig till någon speciell händelse eller person. Därför kan alla poliser som har utsatts för brott i tjänsten söka bidrag ur stiftelsen. Händer det allra värsta, att en polis dör i tjänsten, finns Polisskadestiftelsen för de anhöriga.
Händelser som du kan få bidrag för
Du kan få bidrag om du blir skadad i tjänsten och händelsen är riktad mot dig som polis. Det kan till exempel vara:
  • När du gör ett ingripande och får en avsiktligt riktad spark av personen du griper.
  • Om du blir biten av en person som misstänks bära på en blodsmitta.
Händelser som du inte får bidrag för
Du får inte bidrag från stiftelsen om du skadar dig i tjänsten, men där skadan inte uppstått genom brottslig gärning. Det kan till exempel vara:
  • Om du kliver ur bilen för att springa efter några personer och då snubblar och skadar foten.
  • Om du tillsammans med en kollega håller fast en stökig person och då av misstag blir träffad med ett slag av kollegan.

Läs mer om hur och för vad du kan ansöka på Polisförbundet.se

Uppdaterad 19 augusti: Länk till ansökningsblankett (skicka till Polisförbundet i din region. För dig som tjänstgör i Stockholm mejlar du din ansökan till regionstockholm@polisforbundet.se