18 augusti 2021

Stockholms polisresurser snart i nivå med 2015

Antalet poliser i Stockholm snart i nivå med 2015

Detta enligt Polismyndighetens nationella personalredovisning per juli 2021 (jämfört med dec 2015). Samtidigt är statistiken över skjutningar på en fortsatt hög nivå - som de senaste åren.

Stockholm är dock fortfarande den enda polisregion i landet med minus antal "polisiära resurser" jmf med 2015.

Stockholms polisresurs ska fortsätta växa
Samtidigt har regionens polisiära uppdrag växt, komplicerats och blivit mer resurskrävande (bl a grova brott, kriminella nätverk, förekomst av vapen och skjutningar) vilket regionpolischef Mats Löfving upprepade gånger påtalat. Han har understrukit att Stockholm borde vara 5-600 fler poliser än 2015 för att klara av dagens uppdrag.

Vad vi hittills känner till kommer myndighetens satsning på att stärka polisresursen i Stockholm att fortsätta.

Skjutningar per 15 aug 2021
Antalet redovisade skjutningar ligger fortsatt på en hög nivå. Per den 15 augusti i år har 76 stycken skjutningar registrerats i region Stockholm. Till följd av dessa skjutningar har 15 personer avlidit och 22 skadats.

Länk till nationell statistik över skjutningar på Polisens hemsida