25 oktober 2021

Stockholms utsatthet för skjutvapenvåld

Stockholms utsatthet för skjutvapenvåld

Antalet avlidna i Stockholm till följd av skjutvapenvåldet - hittills i år - är lika många som det totala antalet offer i övriga landet sammanräknat. Det visar Polismyndighetens statistik per 15 oktober 2021.

Hittills i år har myndigheten registrerat 273 skjutningar.

109 av dessa har skett i Stockholm.

Skjutvapenvåldet har hittills krävt 40 dödsoffer - hälften av dessa är från Stockholmsregionen.

Statistik per polisregion:

  • Stockholm: 109 skjutningar (35 skadade, 20 avlidna)
  • Syd: 55 skjutningar (16 skadade, 6 avlidna)
  • Väst: 32 skjutningar (12 skadade, 3 avlidna)
  • Mitt: 31 skjutningar (18 skadade, 4 avlidna)
  • Öst: 19 skjutningar (5 skadade, 4 avlidna)
  • Nord: 15 skjutningar (0 skadade, 1 avliden)
  • Bergslagen: 12 skjutningar (2 skadade, 2 avlidna)

Källa: Polismyndigheten