Flagga halv stång
7 september 2021

Till minne av avlidna kollegor i tjänst

Till minne av avlidna kollegor i tjänst

Lördagen den 2 oktober 2021 infaller polisens minnesdag - en dag att minnas kollegor som omkommit i tjänsten - totalt 121 poliser. Senast  Polisens minnesdag hölls var 2019.

Den särskilda minneshögtiden hålls även i år i Kungsholms kyrka i Stockholm under högtidliga former med  närvarande representanter från Polisen, hovet, regeringen och arbetstagarorganisationerna.

Ceremonin kommer att filmas och sändas via länk den 2 oktober, bl a på intrapolis.

Under lördagen 2 oktober kommer en tyst minut att hållas kl 12.00.