träna polis friskvård friskhet stockholm
18 juni 2021

Träna dig frisk(are)... Men räcker det?

Träna dig frisk(are)... Men räcker det?

Få medarbetare i Stockholm nyttjar sitt friskvårdsbidrag... och är - tyvärr - sjukare än regioner där många nyttjar sitt friskvårdsbidrag. Men, påpekar regionens skyddskommitté (rsk) som granskat ämnet i flera år, sjukfrånvaro handlar om mer än friskvård - dvs  även ledarskap, arbetsbelastning och socioekonomi m.m. 

Polismyndighetens sammanställning visar en tydlig korrelation mellan friskvård och ett friskare yrkesliv. Regioner där personalen i högre utsträckning använder friskvårdsbidraget har lägre sjukfrånvaro.

Generellt använder 6 av 10 alla anställda inom Polismyndigheten sitt friskvårdsbidrag. Rsk konstaterar att regioner där många utnyttjar friskvårdsbidraget "har den lägsta sjukfrånvaron" (ex region Nord och region Öst)Stockholm, där relativt få använder sitt friskvårdsbidrag, uppvisar samtidigt en relativt hög sjukfrånvaro.

Tyvärr nyttjar bara ca varannan medarbetare i Stockholm sitt friskvårdsbidrag - den lägsta notering jämfört med andra polisregioner. Högst uttag har SU, särskilda utredningar (68 procent).

Friskvård bara en - av flera - pusselbitar
Rsk konstaterar ATT det finns ett intressant samband (även om det är en hypotes som kan behövas bekräftas av forskning), men understryker att

...sjukfrånvaro är mer komplex än bara friskvård; det finns ju tydliga samband till ledarskap, socioekonomi, arbetets repetitiva mängd osv, så man får se detta som en pusselbit.