träna polis friskvård friskhet stockholm
8 november 2021

Träningsapp - nyhet i friskvårdsbidraget

Träningsapp - en nyhet i friskvårdsbidraget

Senast den 30 november 2021 ska du ha lämnat in/registrerat dina friskvårdsutlägg till arbetsgivaren för att få "ersättning" (högst 1800kr/år). En nyhet för 2021 är att ersättning ges för olika appar (internettjänster) trots att de kan användas i hemmet - ex internetbaserade träningsprogram som yoga, viktminskning och rökavvänjning.

I och med samhällsutvecklingen och den ökade användningen av internettjänster (appar) som ger rådgivning liknande den man får på gym godtar Skatteverket 2021 att friskvårdsbidraget får användas även för dessa, oavsett om de kan användas i hemmet.  

Enklare appar för stegräkning har tidigare omfattats av friskvårdsbidraget. Framöver ska alla internettjänster behandlas på samma sätt skattemässigt vilket innebär att friskvårdsbidraget  framöver kan användas för internetbaserade träningsprogram som yoga, viktminskning och rökavvänjning.

Läs mer på Skatteverket.se