24 november 2021

Tre förklaringar till gängvåldet

Tre förklaringar till gängvåldet

Sociologiprofessorn Micael Björk ser tre olika förklaringar till varför Sverige har blivit Europaledande i fråga om skjutvapenvåld och sprängningar: en misslyckad polisreform, dragningskraften från gängens ledarskikt och den något vaga kulturella faktorn.

Micael Björk är professor i sociologi vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Akademin för polisiärt arbete på Högskolan i Borås.

Texten nedan är en övergripande sammanfattning läs hela artikel i Kvartal – länk

Micael Björk har tidigare skrivit boken Ordningsmakten i stadens periferi en bok om en årslång polisinsats i Göteborgs förorter med målet att stoppa rekryteringen till kriminella gäng.

Sedan dess har en del har förändrats men annat är sig likt; organiserad brottslighet, tystnadskultur, parallellsamhällen och svarta ekonomier hotar fortfarande den lagbundna ordningen i det som idag kallas utsatta områden.

Micael pekar på tre lärdomar från sin forskning, och delar av resonemanget kan nog även förklara varför Sverige blivit ”Europaledande” i fråga om dödligt skjutvapenvåld och sprängdåd.

  1. För det första. Hierarkins betydelse.
  2. Kulturfaktorn är en ledtråd.
  3. En misslyckad Polisreform 2015

Micael Björk:
Allt som allt: Nyrekryteringen till gängen kunde ha minskats tidigare, kunskapen fanns på plats, men så skedde inte – vad är det som säger att gängrekryteringen kan stoppas nu?

Själv ställer jag mitt hopp till det polisiära omdömet, den praktiska klokskapen på fältet, att kunna ”se med ena ögat och ha överseende med det andra”, som en brottsutredare säger. Tricket är – som alla skickliga poliser vet – att kunna förvandla konfliktfyllda och eviga kontrollutmaningar till kompetenta ageranden, utifrån de specifika situationer som råder på gatan eller i förhörsrummet.