arbetsmiljö topp 3 2021
22 juni 2021

Tre prioriterade arbetsmiljöfrågor

Tre prioriterade arbetsmiljöfrågor i Stockholm

De mest prioriterade arbetsmiljöfrågorna i polisregion Stockholm har mejslats fram av såväl  olika arbetsgrupper i verksamheten liksom huvudskyddsombuden.

De är:

  1. Hot och våld
  2. Konflikter och kränkningar
  3. Arbetsbelastning

Frågorna hanteras kontinuerligt i den regionala skyddskommittén i Stockholm, som leds av regionpolischef Mats Löfving.

- Även om vi kommit fram till en prioriteringslista är det fortfarande väldigt viktigt vi fortsätter att jobba med alla andra arbetsmiljöfrågor, säger regionens huvudskyddsombud Roger Östergren Polisförbundet.

Just nu pågår arbete om hur en lång rad föreslagna åtgärder liksom hur dessa ska tacklas inom varje problemområde.