28 oktober 2021

Utökade möjligheter för polisen att söka efter vapen 

Utökade möjligheter för polisen att söka efter vapen 

Från och med 1 december 2021 utökas polisens möjlighet att söka efter vapen eller andra farliga föremål till gemensamma utrymmen i eller anslutning till flerbostadshus. Riksdagens beslut innebär en ändring i Polislagen.

Beslutet är taget mot bakgrund av brottslighetens utveckling och behovet av att utöka polisens befogenheter att göra husrannsakan för att förebygga brott.

Det handlar om gemensamma utrymmen som till exempel trappuppgångar, källargångar, tvättstugor, cykelrum, soprum, garage och utrymmen i separata byggnader.


Källa Sveriges riksdag 
Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål (Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU2)