Avtal 2021 en större uppgift
15 juni 2021

Våra löneyrkanden - TOPP 3

Våra löneyrkanden - TOPP 3

Idag överlämnade Polisförbundet 27 st yrkanden till Polismyndigheten maa revision per 1 oktober 2021 samt fördelning av särskilt anvisade medel för höjda polislöner. Blåljus presenterar här topp 3:

  1. De särskilt anvisade medlen för höjda polislöner om 360 miljoner ska gå till lönesättning av de medlemmar som inte träffades av förra årets lönesättning med stöd av de då särskilt anvisade medlen.
  2. I första hand ska de särskilt anvisade medlen tillföras utrymmet för lönerevision per den 1 oktober 2021.
  3. I andra hand ska lönesättningen göras efter förhandling mellan polisregioner/avdelningar och respektive förbundsregion utifrån respektive polisregions/avdelnings olika behov och förutsättningar.

Ta del av Polisförbundets samtliga yrkanden (pdf)


Läs mer på Polisförbundets hemsida:

Vårt yrkande

Högre polislöner, nya karriär- och utvecklingsvägar (KUV) för alla poliser och bättre arbetsvillkor. Det är tre viktiga byggstenar i nästa fas av uppvärderingen av polisyrket, som Polisförbundet lyfter fram inför löneförhandlingarna.

Idag lämnade vi över våra yrkanden till Polismyndigheten. Det innebär startskottet för förhandlingarna som i slutändan handlar om din nya lön och dina villkor. Men det här bara är början. Vi förhandlar först på nationell nivå och därefter i din förbundsregion där din lön sätts.

Av det följer att vi aldrig kan göra några utfästelser i det här skedet om just din nya lön. Men mer än någonsin innehåller våra yrkanden ett tydligt krav på att alla olika kompetenser som finns inom yrket ska premieras. Det räcker inte att göra punktinsatser och höja lönen för vissa grupper.

Förra året skapades onödiga spänningar då Polismyndigheten valde att bara vissa grupper skulle få ta del av de extra medel som myndigheten fått för året – 360 miljoner kronor – till höjda polislöner.

Vårt yrkande i korthet

Högre löner för poliser
Vi vill uppvärdera hela polisyrket. Efter arbetsgivarens ensidiga utlägg förra året av de extra 360 miljoner kronorna, yrkar vi i första hand på löneökningar för dem som inte omfattades då. Vårt mål är fem procent i löneökningar per år för hela kollektivet.

Vi anser att det behövs för att fler poliser ska stanna inom yrket. Poliser måste värderas bättre utifrån det ansvar man har och de risker man tar i arbetet. Även ingångslönerna behöver höjas. Det krävs för att locka fler till polisyrket men också för att man ska starta sin lönekarriär på en nivå som motsvarar den kompetens och det ansvar man har. 

Karriär- och utvecklingsvägar (KUV) införs för alla poliser
Vi vill att karriär- och utvecklingsvägar (KUV) införs för alla poliser. Vi vill starta med alla polisiära funktioner samtidigt medan arbetsgivaren vill starta med tre funktioner inledningsvis.

Genom den nya modellen (KUV) ska lönen kunna höjas allt eftersom du utvecklas i yrket. Det ska vara tydligt för dig som enskild polis vad som krävs för att nå en viss nivå. För att nå önskad effekt måste Polismyndigheten även begära pengar från regeringen för en långsiktig finansiering.
Du ska kunna göra en horisontell karriär och utvecklas både kompetensmässigt och lönemässigt utan att för den skull behöva bli chef. Därför yrkar vi också på att man ska kunna få en inspektörsanställning utan att behöva bli arbetsledare eller chef.

Bättre arbetsvillkor för poliser
Poliser arbetar dygnet runt, året om med långtgående arbetsskyldighet. I dag har vi inte rimliga villkor som kompenserar för de krav på flexibilitet arbetet kräver. Därför yrkar vi att restid ska räknas som arbetstid och att ersättning för beredskap höjs. Vi yrkar också på höjd ob-ersättning och att övertid efter nattpass ska räknas som kvalificerad övertid eftersom det är extra slitsamt då det påverkar sömnen.

Därför måste polislöner höjas - länk Polisförbundet